HomeNeos › Time-out bedden verslaafde prostituees
Zoom:

Time-out bedden verslaafde prostituees

Doel:

In de keten van opvang zorg voor verslaafde prostituees biedt Neos Time-out plekken aan. De keten bestaat uit Nachtopvang, opname Portaal 040, Time-out en reguliere opname binnen 24-uurs opvang. De uitstroom in vorm van begeleid / beschermd wonen.


Werkwijze:

Time-out plekken zijn bedoeld om verslaafde prostituees in maximaal 2 weken de gelegenheid te geven om afstand te nemen van het werk, tot rust te komen, de gezondheid te versterken en keuzes voor de (nabije) toekomst te maken. In samenwerking met Novadic-Kentron wordt vervangende medicatie verstrekt. Kenmerkend voor deze time-out is dat er geen druk wordt gelegd richting hulpverleningstrajecten. Voorwaardes die aan de vrouwen gesteld worden zijn: geen gebruik in huis, werkzaamheden als prostituee tijdelijk staken en aanspreekbaar zijn op gedrag in huis.

Uitstroom vindt plaats naar Nachtopvang, Portaal 040, de straat of naar een reguliere opname binnen 24-uurs opvang.

Plaatsingsmogelijkheden:

Plaatsingen voor de Time-out voorziening kunnen alleen worden gedaan op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via Vraagpunt (tel: 040 2950456)Contactpersoon:
Naam: Centrale Aanmelding
Telefoonnummer: 040-2950456
E-mail: info@neos.nl


Doelgroep


- Voor vrouwen - van alle leeftijdenGegevens ingevoerd: 21-9-2009 20:28:52
Laatste wijziging: 15-1-2019 20:28:36

Aangeboden door:

Neos


Bezoekadres: Hoogstraat 224 Eindhoven
Postadres: Postbus 922, 5600 AX Eindhoven
Telefoonnummer: 040-2501580
E-mail: info@neos.nl
Website: www.neos.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.


Belangrijkste doelgroepen:
Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.


Soorten diensten of activiteiten:
- Re-integratietrajecten dak- en thuisloze
- Leerwerkplekken bij Neos / Het Bedrijf
- Neos Uitzendbureau voor Daklozen
- Neos Banencentrum
- Begeleidingstrajecten voor Zwerfjongeren
- Begeleidingstrajecten dak- en thuislozen
- Begeleidingstrajecten voor verslaafden
- Begeleid Wonen: diverse vormen
- Kamertraining Jongeren
- Training woonvaardigheden
- Diverse vormen van 24-uurs (crisis)opvang
- Diverse vormen van beschermd wonen
- Vrouwenopvang en begeleiding
- Psychosociale hulpverlening
- Sociaal maatschappelijke ondersteuning
- Materiële dienstverlening / inkomensbeheer
- Casemanagement
- Frontoffice Advies- en steunpunt huiselijk geweld
- Opvoedingsondersteuning


Contactpersoon:
Centrale Aanmelding
E-mail: info@neos.nl
Telefoonnummer: 040-2950456