HomeNeos › Time-out daders Huiselijk Geweld
Zoom:

Time-out daders Huiselijk Geweld

Doel:

U heeft een huisverbod opgelegd gekregen?
Dit betekent dat u 10 dagen uw huis moet verlaten. Tijdens deze 10 dagen maakt u gebruik van de time-out voorziening van Neos. Ook kan het zijn dat u er vrijwillig voor gekozen heeft om gebruik te maken van een time-out periode.


Werkwijze:

Op de eerste dag nadat u in de time-out voorziening bent gekomen, zal een hulpverlener van Steunpunt Huiselijk Geweld contact met u opnemen. Deze hulpverlener zal u begeleiden in het maken van keuzes voor de toekomst, eventueel samen met uw partner en kinderen.

Deze hulpverlener is tijdens het huisverbod uw vaste aanspreekpunt rondom het stoppen van het huiselijk geweld.

Tevens neemt een hulpverlener van Neos contact met u op. De hulpverlening die Neos biedt tijdens de time-out periode is het bieden van bed, bad, brood en de mogelijkheid voor een gesprek. Indien tijdens deze gesprekken informatie wordt verteld aan de hulpverlener die wijzen op strafbare feiten, is de hulpverlener verplicht dit te melden bij de politie. Een mogelijkheid voor dagbesteding is bespreekbaar. De hulpverlener van Neos is tijdens het huisverbod uw vaste aanspreekpunt voor alle praktische vragen.

Indien u een hulpverlener nodig heeft kunt u gebruik maken van de aanwezige telefoonlijst.

Wanneer u beslist na de time-out periode niet terug te keren naar uw eigen woning, kan Vraagpunt Neos (telefoon: 040-2950456) zorgen voor een passende doorverwijzing na het verblijf in de time-out voorziening.Contactpersoon:
Naam: Centrale Aanmelding
Telefoonnummer: 040-2950456
E-mail: info@neos.nl


Doelgroep


- Voor iedereenGegevens ingevoerd: 21-9-2009 21:05:58
Laatste wijziging: 15-1-2019 20:28:43

Aangeboden door:

Neos


Bezoekadres: Hoogstraat 224 Eindhoven
Postadres: Postbus 922, 5600 AX Eindhoven
Telefoonnummer: 040-2501580
E-mail: info@neos.nl
Website: www.neos.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.


Belangrijkste doelgroepen:
Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.


Soorten diensten of activiteiten:
- Re-integratietrajecten dak- en thuisloze
- Leerwerkplekken bij Neos / Het Bedrijf
- Neos Uitzendbureau voor Daklozen
- Neos Banencentrum
- Begeleidingstrajecten voor Zwerfjongeren
- Begeleidingstrajecten dak- en thuislozen
- Begeleidingstrajecten voor verslaafden
- Begeleid Wonen: diverse vormen
- Kamertraining Jongeren
- Training woonvaardigheden
- Diverse vormen van 24-uurs (crisis)opvang
- Diverse vormen van beschermd wonen
- Vrouwenopvang en begeleiding
- Psychosociale hulpverlening
- Sociaal maatschappelijke ondersteuning
- Materiële dienstverlening / inkomensbeheer
- Casemanagement
- Frontoffice Advies- en steunpunt huiselijk geweld
- Opvoedingsondersteuning


Contactpersoon:
Centrale Aanmelding
E-mail: info@neos.nl
Telefoonnummer: 040-2950456