HomeNeos › Zorg op straat
Zoom:

Zorg op straat

Doel:

Een van de speerpunten van Neos is ervoor te zorgen dat niemand uit onvermogen op straat hoeft te slapen. Samen met een veelheid aan partners en onder regie van de gemeente Eindhoven treft Neos allerlei maatregelen om dit doel te bereiken.


Werkwijze:

In de Eindhovense regio leven tussen de 400 en 600 mensen op straat. Doorgaans hebben de problemen zich al behoorlijk opgestapeld voor zij op straat terecht komen. Zorg op Straat is een verzamelnaam voor alle diensten die Neos levert aan mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. De Nachtopvang biedt een slaapplaats, wasmogelijkheden en een maaltijd. Neos gaat op korte termijn actief cliënten benaderen en hen wijzen op mogelijkheden voor bijvoorbeeld inloopvoorzieningen en vormen van dagbesteding. Als het even kan geleiden we door naar een passende woonvoorziening.

* Locatie Nachtopvang

* Uitzendbureau voor daklozen

* T-Team

* De Eindhovense Straatdokter

* Time-out bedden verslaafde prostitueesContactpersoon:
Naam: Centrale Aanmelding
Telefoonnummer: 040-2950456
E-mail: info@neos.nl


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- dak- en thuislozen
Gegevens ingevoerd: 21-9-2009 20:14:21
Laatste wijziging: 15-1-2019 20:29:28

Aangeboden door:

Neos


Bezoekadres: Hoogstraat 224 Eindhoven
Postadres: Postbus 922, 5600 AX Eindhoven
Telefoonnummer: 040-2501580
E-mail: info@neos.nl
Website: www.neos.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.


Belangrijkste doelgroepen:
Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.


Soorten diensten of activiteiten:
- Re-integratietrajecten dak- en thuisloze
- Leerwerkplekken bij Neos / Het Bedrijf
- Neos Uitzendbureau voor Daklozen
- Neos Banencentrum
- Begeleidingstrajecten voor Zwerfjongeren
- Begeleidingstrajecten dak- en thuislozen
- Begeleidingstrajecten voor verslaafden
- Begeleid Wonen: diverse vormen
- Kamertraining Jongeren
- Training woonvaardigheden
- Diverse vormen van 24-uurs (crisis)opvang
- Diverse vormen van beschermd wonen
- Vrouwenopvang en begeleiding
- Psychosociale hulpverlening
- Sociaal maatschappelijke ondersteuning
- Materiële dienstverlening / inkomensbeheer
- Casemanagement
- Frontoffice Advies- en steunpunt huiselijk geweld
- Opvoedingsondersteuning


Contactpersoon:
Centrale Aanmelding
E-mail: info@neos.nl
Telefoonnummer: 040-2950456