HomeOpleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM) › Metaalbewerking - Jobstart
Zoom:

Metaalbewerking - Jobstart

Omschrijving:

Jobstart is een traject voor het opleiden en begeleiden van mensen, die hierdoor geschikt worden gemaakt voor een functie binnen een OOM-bedrijf.

Een Jobstart traject kan alleen worden ingezet voor kandidaten die niet direct inzetbaar zijn voor de technische functie die zij moeten gaan vervullen. Dit zijn bijvoorbeeld: werklozen, arbeidsgehandicapten, flexkrachten die doorstromen naar een arbeidscontract en andere kandidaten die, naar inzicht van de regiomanager van OOM, een afstand hebben tot de technische functie.

Het Jobstart traject omvat een opleidingsplan dat in samenwerking met de regiomanager van OOM wordt opgesteld en een vergoeding voor het opleiden en begeleiden van de kandidaat.

De vergoeding die wordt verstrekt is eenmalig €500,- voor interne scholing en begeleiding en een vergoeding van maximaal €1.500,- voor externe scholing. Onder externe scholing valt ook een EVC-traject of een assessment.

Let op: Een Jobstart traject kan worden gecombineerd met regelingen van anderen, zoals UWV of gemeenten.


Meer informatie:
 


Voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor Jobstart traject moet de werkgever voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het bedrijf valt onder de CAO-werkingssfeer van OOM.

  • Let op! Met ingang van 1 januari 2019 kan de Jobstart tot 1 maand na aanvang van het dienstverband worden aangevraagd.

  • De Jobstart moet voorafgaand aan het arbeidscontract worden gemeld aan OOM.

  • De kandidaat voor de Jobstart-regeling krijgt een arbeidscontract van tenminste een half jaar, voor minimaal 19 uur per week

  • De duur van de Jobstartperiode is minimaal 6 en maximaal 12 maanden.

  • Jobstart kan worden gecombineerd met regelingen van anderen, zoals UWV of gemeenten.

  • Jobstart kan door maximaal 60 bedrijven worden aangevraagd en zolang er budget beschikbaar is.


Toepassing
Voor werkgevers die werknemers in dienst nemen met een afstand tot de technische functie.

Ingangsdatum   01-01-2017   /     Einddatum   2019-12-31 00:00:00

Deze subsidie is beschikbaar in de branche (of branches):
Metaalbewerking


Contactpersoon:
Naam: Regiomanager OOM
Telefoonnummer: 0172-521555
E-mail: info@oom.nl

Naam: Afdeling Vergoedingen
Telefoonnummer: 0172 - 521 555
E-mail: info@oom.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


Einddatum regeling: 2019-12-31 00:00:00
Leeftijd vanaf: 16 jaar
Leeftijd tot: 66 jaar
Minimale contractduur: onbepaald
Minimale contractomvang: 20 uur
Minimale duur werkloosheid: onbepaald
Maximale subsidie: € 2000,00
Subsidie 1e jaar: € 2.000,00

De regeling is voor de volgende doelgroep(-en): Participatiewet/IOAW/IOAZ, Jongere Arbeidsongeschikten - WaJong, Niet werkend werkzoekend, Arbeidsongeschikten WIA/WAO/WAZ, ANW-ers, Niet-uitkeringsgerechtigden, Werkende

Kenmerk toekomstig arbeidsaanbod: Regulier dienstverband, Leerwerkovereenkomst BBLGegevens ingevoerd: 12-07-2010
Laatste wijziging: 18-1-2019 16:56:11

Aangeboden door:

Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM)


Bezoekadres: Frankrijklaan 10 Hazerswoude-dorp
Postadres: Postbus 15, 2390 AA Hazerswoude-dorp
Telefoonnummer: 0172 - 521 500
Faxnummer: 0172 - 521 577
E-mail: info@oom.nl
Website: www.oom.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Brancheorganisatie


Doelstelling of kernactiviteit:
OOM is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking. Bij OOM zijn een kleine 15.000 bedrijven en circa 145.000 werknemers aangesloten.


Contactpersonen:
Regiomanager OOM
E-mail: info@oom.nl
Telefoonnummer: 0172-521555
Afdeling Vergoedingen
E-mail: info@oom.nl
Telefoonnummer: 0172 - 521 555