HomeOpleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM) › Metaalbewerking - Leerwerkbijdrage OOM - schooljaar 2018/2019
Zoom:

Metaalbewerking - Leerwerkbijdrage OOM - schooljaar 2018/2019

Omschrijving:

Werkgevers in de metaalbewerking die een werknemer met een (leer)arbeidsovereenkomst een beroepsopleiding laten volgen, kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen. Het gaat hier om bij OOM aangesloten bedrijven die een leerling in dienst hebben.
De maximale bijdrage bedraagt € 2.300,- tot € 3.800,- per leerling per jaar, afhankelijk van de opleidingsroute.

Vergoedingen:
 • Mbo regulier (BOL in deeltijd): voor niveau 1 geldt een maximale bijdrage van € 2.300,- voor maximaal 1 jaar. Voor niveau 2 t/m 4 geldt een maximale bijdrage van € 4.600,- voor maximaal 2 jaar.
 • Mbo on-the-job (BBL): 1 jarige opleidingen (niveau 1), maximale bijdrage € 2.300,-. 2 jarige opleidingen (niveau 2,3, of 4), maximale bijdrage € 4.600,-. 3 jarige opleiding (niveau 3), maximale bijdrage € 6.900,-.
 • Mbo scholingspool (BBL): 1 jarige opleiding (niveau 1): maximale basisbijdrage € 2.300,- en scholingspoolbijdrage € 1.500,- per jaar. 2 jarige opleiding (niveau 2,3 of 4): maximale basisbijdrage € 2.300,- en scholingspoolbijdrage € 1.500,- per jaar. 3 jarige opleiding (niveau 3): maximale basisbijdrage € 2.300,- en scholingspoolbijdrage € 1.500,- per jaar.
 • HBO en WO opleidingen: € 2.300,- per jaar. Maximaal twee jaar.


Meer informatie:
 


Voorwaarden:

 • Het bedrijf is een erkend leerbedrijf.

 • De leerling is in dienst bij het bedrijf.

 • De leerling volgt een door het ministerie van OC en W erkende opleiding.

 • Een bedrijf kan voor maximaal 5 leerlingen een bijdrage aanvragen.

 • Er kan gedurende de opleidingsperiode van de leerling een bijdrage worden aangevraagd.

 • De bijdrage wordt op basis van voorschotten in delen van een half jaar uitgekeerd.

 • De bijdrage wordt naar rato uitgekeerd.


Toepassing
Bij OOM aangesloten bedrijven die een leerling in dienst hebben kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage.

Ingangsdatum   01-06-2013   /     Einddatum   2019-08-31 00:00:00

Deze subsidie is beschikbaar in de branche (of branches):
Metaalbewerking


Contactpersoon:
Naam: Regiomanager OOM
Telefoonnummer: 0172-521555
E-mail: info@oom.nl

Naam: Afdeling Vergoedingen
Telefoonnummer: 0172 - 521 555
E-mail: info@oom.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


Einddatum regeling: 2019-08-31 00:00:00
Leeftijd vanaf: 16 jaar
Leeftijd tot: 66 jaar
Minimale contractduur: minimaal 1 jaar
Minimale contractomvang: 20 uur
Minimale duur werkloosheid: onbepaald
Maximale subsidie: € 7600,00
Subsidie 1e jaar: € 3.800,-
Subsidie 2e jaar: € 3.800,-

De regeling is voor de volgende doelgroep(-en): Participatiewet/IOAW/IOAZ, Jongere Arbeidsongeschikten - WaJong, Niet werkend werkzoekend, Arbeidsongeschikten WIA/WAO/WAZ, ANW-ers, Niet-uitkeringsgerechtigden, Werkende

Kenmerk toekomstig arbeidsaanbod: Regulier dienstverband, Leerwerkovereenkomst BBLGegevens ingevoerd: 7-7-2017 09:13:38
Laatste wijziging: 1-3-2019 14:51:49

Aangeboden door:

Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM)


Bezoekadres: Frankrijklaan 10 Hazerswoude-dorp
Postadres: Postbus 15, 2390 AA Hazerswoude-dorp
Telefoonnummer: 0172 - 521 500
Faxnummer: 0172 - 521 577
E-mail: info@oom.nl
Website: www.oom.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Brancheorganisatie


Doelstelling of kernactiviteit:
OOM is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking. Bij OOM zijn een kleine 15.000 bedrijven en circa 145.000 werknemers aangesloten.


Contactpersonen:
Regiomanager OOM
E-mail: info@oom.nl
Telefoonnummer: 0172-521555
Afdeling Vergoedingen
E-mail: info@oom.nl
Telefoonnummer: 0172 - 521 555