HomeOpleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM) › Metaalbewerking - Vergoeding ervaringscertificaat (EVC) OOM
Zoom:

Metaalbewerking - Vergoeding ervaringscertificaat (EVC) OOM

Omschrijving:

Werkgevers die hun werknemers een EVC traject aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van 50% tot maximaal € 750,- per kandidaat.
Het gaat hier om een vergoeding voor de kosten van een portfolio, rapport, beoordelingen en/of diplomering.
OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking) kan helpen bij het inzetten van een EVC-traject en doorverwijzen naar instellingen die een EVC-procedure uitvoeren.

Let op: EVC-trajecten voor hef-, hijs-, en takeltechniek komen niet in aanmerking voor een vergoeding.


Meer informatie:


Voorwaarden:

  • Het bedrijf valt onder de CAO-werkingssfeer van OOM.

  • Het bedrijf heeft de verplichte bijdragen aan OOM betaald.

  • De bijdrage kan worden aangevraagd zolang er budget beschikbaar is.

  • De aanvraag moet voorafgaand worden ingediend.

  • De kosten kunnen alleen gedeclareerd worden nadat het EVC-traject heeft plaatsgevonden.

  • Per bedrijf kan voor maximaal 15 medewerkers een EVC aangevraagd worden of, indien dat meer is, 30% van het personeelsbestand.

  • De EVC-procedure wordt uitgevoerd door een erkende EVC-aanbieder (zie hiervoor: www.KenniscentrumEVC.nl).

  • Er wordt alleen vergoed als afspraken over het EVC traject door werkgever en werknemer zijn vastgelegd in een Persoonlijk Opleidingsplan (POP).


Toepassing
Werkgever binnen de metaalbewerking die haar werknemer een EVC-procedure aanbiedt.

Ingangsdatum   01-01-2017   /     Einddatum   2019-12-31 00:00:00

Deze subsidie is beschikbaar in de branche (of branches):
Metaalbewerking


Contactpersoon:
Naam: Regiomanager OOM
Telefoonnummer: 0172-521555
E-mail: info@oom.nl

Naam: Afdeling Vergoedingen
Telefoonnummer: 0172 - 521 555
E-mail: info@oom.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


Einddatum regeling: 2019-12-31 00:00:00
Leeftijd vanaf: 18 jaar
Leeftijd tot: 66 jaar
Minimale contractduur: onbepaald
Minimale contractomvang: 12 uur
Minimale duur werkloosheid: onbepaald
Maximale subsidie: € 750,00
Subsidie 1e jaar: € 750,00

De regeling is voor de volgende doelgroep(-en): Participatiewet/IOAW/IOAZ, Jongere Arbeidsongeschikten - WaJong, Niet werkend werkzoekend, Arbeidsongeschikten WIA/WAO/WAZ, ANW-ers, Niet-uitkeringsgerechtigden, Werkende

Kenmerk toekomstig arbeidsaanbod: Regulier dienstverbandGegevens ingevoerd: 10-3-2017 13:09:01
Laatste wijziging: 18-1-2019 16:29:58

Aangeboden door:

Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM)


Bezoekadres: Frankrijklaan 10 Hazerswoude-dorp
Postadres: Postbus 15, 2390 AA Hazerswoude-dorp
Telefoonnummer: 0172 - 521 500
Faxnummer: 0172 - 521 577
E-mail: info@oom.nl
Website: www.oom.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Brancheorganisatie


Doelstelling of kernactiviteit:
OOM is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking. Bij OOM zijn een kleine 15.000 bedrijven en circa 145.000 werknemers aangesloten.


Contactpersonen:
Regiomanager OOM
E-mail: info@oom.nl
Telefoonnummer: 0172-521555
Afdeling Vergoedingen
E-mail: info@oom.nl
Telefoonnummer: 0172 - 521 555