HomePalier - Forensische en intensieve zorg › GGZ Reclassering
Zoom:

GGZ Reclassering

Doel:

GGZ Reclassering Palier is het instrument voor de bevordering van een veiligere,leefbare samenleving en het verantwoord uitvoeren van straffen.


Werkwijze:

GGZ Reclassering zet zich in om de kans op recidive van mensen die de fout zijn ingegaan tot een minimum te beperken. Zij richt zich op mensen die in aanraking komen met justitie en tevens een probleem met de geestelijke gezondheid hebben. Dat kan zowel een psychiatrisch- als verslavingsprobleem zijn.

Criminogene factoren

Psychiatrische aandoeningen en verslaving zijn belangrijke criminogene factoren. Het beheersbaar maken of beëindigen van de problemen doet daarom de kans op recidive in hoge mate afnemen. GGZ Reclassering zet zich daarom in om de voor deze groep, noodzakelijke behandeling en zorg beschikbaar te krijgen. Zij doet dit door een optimale afstemming te bewerkstelligen tussen zorg en het strafrechtelijke kader.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

GGZ Reclassering Den Haag
Bezoekadres: Johanna Westerdijkplein 109
Postadres: Johanna Westerdijkplein 109, 2521 EN Den Haag
Telnr.: 070-391 7711

Route / kaartGGZ Reclassering Leiden
Bezoekadres: Witte Singel 8
Postadres: Witte Singel 8, 2311 BG Leiden
Telnr.: 071- 581 5080

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
- verslaafden
- justitieklanten
Gegevens ingevoerd: 2-4-2008 19:39:13

Aangeboden door:

Palier - Forensische en intensieve zorg


Bezoekadres: Monsterseweg 93 Den Haag
Postadres: Monsterseweg 93, 2553 RJ Den Haag
Telefoonnummer: 070- 391 6941
Website: www.palier.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Zorginstellingen


Doelstelling of kernactiviteit:
Geestelijke gezondszorg instelling voor mensen met een meervoudige problematiek of een justitiële maatregel.


Soorten diensten of activiteiten:
Forensisch Psychiatrische Afdeling
Forensische Polikliniek
Triple-Ex
Remise
GGZ Reclassering
Educatieve Maatregel Alcohol
Centrum voor Dubbele Problematiek
Centrum voor Intensieve Behandeling
Centrum voor Dissociatieve Stoornissen
Materieel Juridische Dienstverlening