HomePalier - Forensische en intensieve zorg › Materieel Juridische Dienstverlening
Zoom:

Materieel Juridische Dienstverlening

Doel:

Een dreigende uitzetting,hoog oplopende schulden, gebrek aan uitkering of zorgverzekering staan geslaagde behandeling in de geestelijke
gezondheidszorg vaak in de weg.


Werkwijze:

De Materieel Juridische Dienstverlening heeft als doel het wegnemen van materiële belemmeringen die een succesvolle behandeling en resocialisatie van ggz- cliënten in de weg staan.

De eerste prioriteit van de MJD ligt altijd bij het stabiliseren van de woon- en leefsituatie. Heeft iemand genoeg geld om te leven en het inkomen waar hij recht op heeft, is er sprake van een dreigende uitzetting en heeft de cliënt een zorgverzekering. Het is dus eerst van belang dat alle vast lasten worden betaald.

Schuldsanering

Nadat een stabiele leefsituatie is gecreëerd kan worden gewerkt aan schuldsanering. De MJD begeleidt haar cliënten hierbij. Trajecten van enkele jaren zijn hierbij geen uitzondering.

De MJD is gestart vanuit de behoeftes van cliënten binnen de Parnassiagroep. Maar steeds vaker doen ook gemeentes een beroep op de MJD voor hulp aan veelplegers of daklozen. Keer op keer blijkt immers dat een terugval of recidive deels te maken heeft met schulden of andere materiële problemen. Geen behandeling in de ggz is volgens Palier dan ook compleet zonder te kijken naar dit aspect van leefsituatie van de cliënt.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Materieel Juridische Dienstverlening
Bezoekadres: Johanna Westerdijkplein 109
Postadres: Johanna Westerdijkplein 109, 2521 EN Den Haag
Telnr.: 070- 391 9600

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
- verslaafden
- justitieklanten
Gegevens ingevoerd: 2-4-2008 20:02:13

Aangeboden door:

Palier - Forensische en intensieve zorg


Bezoekadres: Monsterseweg 93 Den Haag
Postadres: Monsterseweg 93, 2553 RJ Den Haag
Telefoonnummer: 070- 391 6941
Website: www.palier.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Zorginstellingen


Doelstelling of kernactiviteit:
Geestelijke gezondszorg instelling voor mensen met een meervoudige problematiek of een justitiële maatregel.


Soorten diensten of activiteiten:
Forensisch Psychiatrische Afdeling
Forensische Polikliniek
Triple-Ex
Remise
GGZ Reclassering
Educatieve Maatregel Alcohol
Centrum voor Dubbele Problematiek
Centrum voor Intensieve Behandeling
Centrum voor Dissociatieve Stoornissen
Materieel Juridische Dienstverlening