HomePalier - Forensische en intensieve zorg › Verslaving en psychiatrie vinden elkaar
Zoom:

Verslaving en psychiatrie vinden elkaar

Doel:

Het Centrum voor Dubbele Problemaitek (CDP) is een regionaal expertisecentrum voor patiënten met een verslavingsproblematiek in combinatie met een psychiatrische stoornis.


Werkwijze:

Het CDP combineert persoonlijke ondersteuning met aandacht voor zowel de verslaving als de psychiatrische en psychosociale problemen. Zo kunnen complexe problemen van patiënten aangepakt worden. Patiënten van het CDP zijn kwetsbaar. Het gebruik van middelen kan die kwetsbaarheid vergroten. Motiverende gesprekken, training van de zelfcontrole, terugvalpreventie en medicatie vormen daarom een belangrijk onderdeel van de geïntegreerde dubbele diagnose behandeling.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Centrum voor Dubbele Problematiek
Bezoekadres: Avocadostraat 33
Postadres: Avocadostraat 33 , 2552 HS Den Haag
Telnr.: 070-391 76 11

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
- verslaafden
Gegevens ingevoerd: 2-4-2008 19:51:54

Aangeboden door:

Palier - Forensische en intensieve zorg


Bezoekadres: Monsterseweg 93 Den Haag
Postadres: Monsterseweg 93, 2553 RJ Den Haag
Telefoonnummer: 070- 391 6941
Website: www.palier.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Zorginstellingen


Doelstelling of kernactiviteit:
Geestelijke gezondszorg instelling voor mensen met een meervoudige problematiek of een justitiële maatregel.


Soorten diensten of activiteiten:
Forensisch Psychiatrische Afdeling
Forensische Polikliniek
Triple-Ex
Remise
GGZ Reclassering
Educatieve Maatregel Alcohol
Centrum voor Dubbele Problematiek
Centrum voor Intensieve Behandeling
Centrum voor Dissociatieve Stoornissen
Materieel Juridische Dienstverlening