HomePicos BV › Werkervaringsplaats
Zoom:

Werkervaringsplaats

Doel:

De cliënt bouwt arbeidsritme op en leert basale arbeidsvaardigheden aan.


Werkwijze:

Werkwijze

Werkervaring wordt ingezet als (flexibel) voortraject voor directe bemiddeling om individueel en groepsgewijs te werken aan ontbrekende kennis, competenties en vaardigheden onder begeleiding van een in- en externe coach.

Methodiek

Deze werkervaring wordt opgedaan bij reguliere werkgevers met coaching on the job en individuele begeleiding voor:

· het ontwikkelen van werknemersvaardigheden;

· het uitdiepen van de beroepsmogelijkheden;

· het oplossen van eventuele belemmeringen;

het volgen van gerichte basiscursussen per branche voor de ontwikkeling van functiegerichte vaardigheden zoals VCA, heftruckbewijs en sociale hygiëne.Doelgroep


- Voor iedereen - van 18 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
- mensen met psychosociale problemen
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 20-4-2015 17:03:14
Laatste wijziging: 6-2-2017 16:57:59

Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- actuele drankverslaving
- actuele drugsverslaving
- criminele achtergrond

Aangeboden door:

Picos BV


Bezoekadres: Rietveldenweg 14 ‘s-Hertogenbosch
Postadres: Rietveldenweg 14, 5222 AR ‘s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073-6127272
Faxnummer: 073-6120721
E-mail: w.vanasch@picosbv.nl
Website: www.picosbv.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Picos is een organisatie die voornamelijk werkt met de zwaarder gefaseerde doelgroepen.Bij onze opdrachtgevers staan we bekend als een organisatie voor de doelgroepen die intensievere begeleiding nodig hebben zoals psychisch beperkten, cliënten met een uitkering WIA of Wajong en cliënten met een uitkering WWB die ingedeeld zijn in trede 2, 3 en 4 van de Participatieladder. Daarnaast verricht Picos ook werkzaamheden voor minder zwaar gefaseerde doelgroepen (trede 5 en 6 van de Participatieladder). Tot slot voert Picos re-integratie 2e spoor uit voor werknemers, die niet langer hun eigen functie binnen een bedrijf kunnen uitoefenen.


Belangrijkste doelgroepen:
Cliënten met uitkering WWB, Participatie, WGA, WIA of Wajong.


Soorten diensten of activiteiten:
- Trajecten voor speciale doelgroepen zoals jongeren, mensen met een arbeidsbeperking, klanten met psychosociale problematiek, Nuggers en ouderen.
- Activeringstrajecten met inzet van Personal Coaching, psycholoog en cognitieve gedragstherapie· Gecombineerde zorgtrajecten vanuit WMO/AWBZ/PGB
- Het bemiddelen via werkervaringsplaatsen naar een reguliere arbeidsovereenkomst
- Werkervaring, bemiddeling en nazorg
- Integrale trajecten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
- Re-integratietrajecten voor mensen met een ziektewetuitkering van het UWV
- 2e spoor trajecten
- Re-integratietrajecten voor mensen met beperkingen van psychische/psychiatrische aard