HomeRea College Pluryn › Bewust Alternatieve Leerweg (BAL): Entreeopleiding
Zoom:

Bewust Alternatieve Leerweg (BAL): Entreeopleiding

Doel:

De Entreeopleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding. Met de Entreeopleiding kunnen leerlingen de belangrijkste vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben voor een baan. Het gaat daarbij zowel om vaardigheden voor een bepaald vak als om werknemersvaardigheden. De opleiding is er voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding.


Werkwijze:

Een jongere krijgt 2 dagen per week (theoretisch) onderwijs en gaat 2 dagen per week werken in een van onze werkplaatsen of bij een erkend leerbedrijf onder begeleiding van een coach van ons. Jongeren leren in eigen tempo. We leiden op tot:

• Assistent dienstverlening en zorg

• Assistent bouwen en wonen

• Assistent horeca

• Assistent mobiliteitsbranche (fietstechniek)

• Assistent verkoop en Retail

De opleiding wordt afgesloten met een officieel mbo-diploma. Het verschil met andere entreeopleidingen is dat jongeren in hun eigen tempo het vak leren.Contactpersoon:


Doelgroep


- Voor iedereenGegevens ingevoerd: 31-8-2016 21:01:24

Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- actuele drankverslaving
- actuele drugsverslaving


Motivatie voor deelname:
Verplicht

Aangeboden door:

Rea College Pluryn


Bezoekadres: Putterweg 140 Ermelo
Postadres: Putterweg 140, 3851VG Ermelo
Telefoonnummer: 088 - 77 92 340
E-mail: info@reacollege.nl
Website: www.reacollegenederland.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
REA College bereidt mensen met een beperking voor op een passende plek in het arbeidsproces, rekening houdend met mogelijkheden, interesses en talenten. We doen dit door middel van assessment in de vorm van de Talenten Expeditie en door het geven van een groot aantal opleidingen en trainingen op verschillende niveaus. Maar ook het voorbereiden op vervolgonderwijs en het bemiddelen naar werk, inclusief nazorg en jobcoaching horen tot het werk van REA College. Maatwerk staat daarbij voorop.


Belangrijkste doelgroepen:
1. Jongeren die als gevolg van een belemmering/beperking geen regulier onderwijs (hebben) kunnen volgen maar wel een arbeidsperspectief hebben. 2. Leerlingen van het VSO die hun diploma geheel of gedeeltelijk hebben gehaald maar nog niet klaar zijn voor een vervolgopleiding. 3. Jongeren die via de gebruikelijke wegen moeilijk aan een duurzame plek op de arbeidsmarkt komen omdat ze zich niet thuis voelen in het bestaande schoolsysteem of omdat ze het moeten hebben van leren met je handen.


Soorten diensten of activiteiten:
• Talentenexpeditie
(= procesassessment individueel en in groepen)
• Functiegerichte opleidingen
• Empowerment training
• Arbeidsbemiddeling
• Jobcoach
• Topklas
• Bewust Alternatieve Leerweg: Meester-Gezel opleiding
• Bewust Alternatieve Leerweg: Entree-opleiding