HomeRea College Pluryn › Bewust Alternatieve Leerweg (BAL): Meester-Gezel opleiding
Zoom:

Bewust Alternatieve Leerweg (BAL): Meester-Gezel opleiding

Doel:

Het doel van de Bewust Alternatieve Leerweg is jongeren een vak leren (in de praktijk) en hen in staat stellen op eigen kracht werk te vinden en te houden, rekening houdend met interesses en talenten. Naast het leren van het vak, wordt er aandacht besteed aan werknemersvaardigheden. Na de opleiding kan een jongere aan de slag op assistent-niveau.


Werkwijze:

Een jongere leert een vak in het bedrijf van een van onze leermeesters. De leermeesters komen uit ons eigen bedrijvennetwerk. We hebben leermeesters klassieke ambachten zoals banketbakken en meubel maken, maar ook in moderne vakken als webdesign en vormgeven. We hebben werkplekken in de vakgebieden:

• Bouw

• Media en techniek

• Styling en design

• Horeca en gebak

• Huis en tuin

Wanneer een jongere interesse heeft in ander beroep, dan kunnen we altijd kijken of er leermeester te vinden is die het vak kan overbrengen.

Werknemersvaardigheden als op tijd komen, klantvriendelijkheid, samenwerken komen tijdens het werken aan de orde. Daarnaast bieden we een “Eigen kracht training” aan waarin onder meer empowerment en sollicitatie aan de orde komen. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat.

Ook maakt de jongere een portfolio waarin vaardigheden en competenties, diploma’s en certificaten en stage- en werkervaringen zijn opgenomen.Contactpersoon:


Doelgroep


- Voor iedereenGegevens ingevoerd: 31-8-2016 20:58:30

Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- actuele drankverslaving
- actuele drugsverslaving


Motivatie voor deelname:
Verplicht

Aangeboden door:

Rea College Pluryn


Bezoekadres: Putterweg 140 Ermelo
Postadres: Putterweg 140, 3851VG Ermelo
Telefoonnummer: 088 - 77 92 340
E-mail: info@reacollege.nl
Website: www.reacollegenederland.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
REA College bereidt mensen met een beperking voor op een passende plek in het arbeidsproces, rekening houdend met mogelijkheden, interesses en talenten. We doen dit door middel van assessment in de vorm van de Talenten Expeditie en door het geven van een groot aantal opleidingen en trainingen op verschillende niveaus. Maar ook het voorbereiden op vervolgonderwijs en het bemiddelen naar werk, inclusief nazorg en jobcoaching horen tot het werk van REA College. Maatwerk staat daarbij voorop.


Belangrijkste doelgroepen:
1. Jongeren die als gevolg van een belemmering/beperking geen regulier onderwijs (hebben) kunnen volgen maar wel een arbeidsperspectief hebben. 2. Leerlingen van het VSO die hun diploma geheel of gedeeltelijk hebben gehaald maar nog niet klaar zijn voor een vervolgopleiding. 3. Jongeren die via de gebruikelijke wegen moeilijk aan een duurzame plek op de arbeidsmarkt komen omdat ze zich niet thuis voelen in het bestaande schoolsysteem of omdat ze het moeten hebben van leren met je handen.


Soorten diensten of activiteiten:
• Talentenexpeditie
(= procesassessment individueel en in groepen)
• Functiegerichte opleidingen
• Empowerment training
• Arbeidsbemiddeling
• Jobcoach
• Topklas
• Bewust Alternatieve Leerweg: Meester-Gezel opleiding
• Bewust Alternatieve Leerweg: Entree-opleiding