HomeRea College Pluryn › Functiegerichte opleidingen
Zoom:

Functiegerichte opleidingen

Doel:

Functiegerichte opleidingen van het REA College zijn kortdurende (beroeps)opleidingen op mbo-niveau. De opleiding wordt afgesloten met een of meerdere erkende branchegerichte certificaten.


Werkwijze:

REA college heeft geen standaardopleidingen maar levert maatwerk. Samen met een opleidingscoach/docent worden enkele modules geselecteerd waaruit de opleiding wordt samengesteld. De aansluiting naar de arbeidsmarkt in combinatie met de mogelijkheden van het individu staan daarbij centraal. De verschillende modules worden afgesloten met erkende branchegerichte certificaten. Het niveau van het programma is vergelijkbaar met het mbo-niveau. De opleidingen zijn praktijkgericht en afgestemd op de arbeidsmarkt. Naast vakkennis en vakvaardigheden wordt er aandacht besteed aan zelfregie en werknemersvaardigheden. Dit kan op de opleiding of in een stage. Studenten kunnen kiezen uit modules van de volgende richtingen:

• Financieel-Administratief

Bijvoorbeeld de modules Basiskennis Boekhouden; Basiskennis Calculatie; Financial Assistent; Bedrijfsadministratie Niveau 4; Kostencalculatie Niveau 4; Financiering Niveau 4; Bedrijfsadministratie Niveau 5; Belastingwetgeving Niveau 5.

• Loonadministratie

Bijvoorbeeld de modules Basiskennis Loonadministratie Niveau 3; Loonheffingen Niveau 4; Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid Niveau 4.

• Computervaardigheden

Bijvoorbeeld de modules ECDL Basis certificaat en/of diverse modules op maat zoals: Word 2010; Windows 7; Online Essentials; Exel 2010.

• Technisch tekenen

Bijvoorbeeld de modules AutoCad Basis of Gevorderd; Solid Works 3D Basis of Gevorderd; Inventor 3D Basis of Gevorderd; Revit (Bouwkundig Tekenen); Piping (installatietechnisch tekenen) ( alleen in groepen) Staalbouwkundig Detailleren; Tekening lezen.

• Metaal

Bijvoorbeeld lassen/ pijpfitten.

• Helpdeskmedewerker

Bijvoorbeeld de modules Comptia A+; BIT praktijksimulatie; Telefoneren.

• ICT beheer +

Bijvoorbeeld losse modules Microsoft zoals Installing en Configuring Windows Server 2012 R2; Administering Windows Server 2012 R2; Configuring Advanced Windows Server 2012 R2; Maatwerkmodule Praktijkbeheer

• Webdeveloper PHP (basis)

Bijvoorbeeld de modules Webdesign; CMS; PHP + aanvullende modules.

• Logistiek medewerker

Wanneer een kandidaat interesse heeft in ander beroep dan bestaat de mogelijkheid om een Flexopleiding aan te bieden. Daarbij wordt de vakkennis door een externe partij geboden en wordt de begeleiding van de studie door een docent van REA College verzorgd. Studenten maken tijdens de opleiding een portfolio waarin vaardigheden en competenties, diploma’s en certificaten en stage- en werkervaringen zijn opgenomen.Contactpersoon:


Doelgroep


- Voor iedereen - van 18 tot 45 jaar
Gegevens ingevoerd: 31-8-2016 20:41:57

Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- actuele drankverslaving
- actuele drugsverslaving


Motivatie voor deelname:
Verplicht

Aangeboden door:

Rea College Pluryn


Bezoekadres: Putterweg 140 Ermelo
Postadres: Putterweg 140, 3851VG Ermelo
Telefoonnummer: 088 - 77 92 340
E-mail: info@reacollege.nl
Website: www.reacollegenederland.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
REA College bereidt mensen met een beperking voor op een passende plek in het arbeidsproces, rekening houdend met mogelijkheden, interesses en talenten. We doen dit door middel van assessment in de vorm van de Talenten Expeditie en door het geven van een groot aantal opleidingen en trainingen op verschillende niveaus. Maar ook het voorbereiden op vervolgonderwijs en het bemiddelen naar werk, inclusief nazorg en jobcoaching horen tot het werk van REA College. Maatwerk staat daarbij voorop.


Belangrijkste doelgroepen:
1. Jongeren die als gevolg van een belemmering/beperking geen regulier onderwijs (hebben) kunnen volgen maar wel een arbeidsperspectief hebben. 2. Leerlingen van het VSO die hun diploma geheel of gedeeltelijk hebben gehaald maar nog niet klaar zijn voor een vervolgopleiding. 3. Jongeren die via de gebruikelijke wegen moeilijk aan een duurzame plek op de arbeidsmarkt komen omdat ze zich niet thuis voelen in het bestaande schoolsysteem of omdat ze het moeten hebben van leren met je handen.


Soorten diensten of activiteiten:
• Talentenexpeditie
(= procesassessment individueel en in groepen)
• Functiegerichte opleidingen
• Empowerment training
• Arbeidsbemiddeling
• Jobcoach
• Topklas
• Bewust Alternatieve Leerweg: Meester-Gezel opleiding
• Bewust Alternatieve Leerweg: Entree-opleiding