HomeRea College Pluryn › Talentenexpeditie
Zoom:

Talentenexpeditie

Doel:

De Talentenexpeditie is een instrument dat zich richt op kandidaten die gemotiveerd zijn om op termijn regulier werk te verrichten, maar geen helder beeld hebben van hun persoonlijke beroepsmogelijkheden en opleidingspotentie. Het doel is inzicht te krijgen in realistische beroeps- en arbeidsmarktperspectieven van de individuele deelnemer. De Talentenexpeditie resulteert in een schriftelijk advies t.o.v. realistische beroepsrichtingen en eventuele (scholings) instrumenten die ingezet moeten worden om het verrichten van betaald werk mogelijk te maken.


Werkwijze:

De Talentenexpeditie is een programma van 8 weken, opgedeeld in twee fases. De eerste fase van de Talentenexpeditie bestaat uit een groepstraining van 3 weken (5 tot 8 personen), waarin de deelnemer door middel van empowermenttraining, praktijk oriëntaties en beroepskeuzeonderdelen een realistisch beeld krijgt van zijn interesses, mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van opleiding en beroep. Er wordt geobserveerd op items als tempo, samenwerking, concentratie, zelfstandigheid en nauwkeurigheid. In de vierde week vindt een tussenevaluatie plaats. Aan de hand van de resultaten uit de eerste fase wordt een plan gemaakt voor de tweede, individuele fase. De tweede, individuele fase bestaat uit het verdiepen van interessegebieden door het uitzoeken van opleidingsmogelijkheden, het organiseren van meeloopdagen enz. Centraal staat het opdoen van ervaringen die een goed beeld van het uiteindelijke beroep geven. Hierdoor is de deelnemer in staat om een goed overwogen keuze te maken. De tweede fase wordt afgesloten met een evaluatiegesprek, waarbij de opdrachtgever aanwezig is. Daarna wordt er een schriftelijk advies opgesteld voor deelnemer en opdrachtgever.Contactpersoon:


Doelgroep


- Voor iedereenGegevens ingevoerd: 31-8-2016 20:36:23

Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- actuele drankverslaving
- actuele drugsverslaving


Motivatie voor deelname:
Verplicht

Aangeboden door:

Rea College Pluryn


Bezoekadres: Putterweg 140 Ermelo
Postadres: Putterweg 140, 3851VG Ermelo
Telefoonnummer: 088 - 77 92 340
E-mail: info@reacollege.nl
Website: www.reacollegenederland.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
REA College bereidt mensen met een beperking voor op een passende plek in het arbeidsproces, rekening houdend met mogelijkheden, interesses en talenten. We doen dit door middel van assessment in de vorm van de Talenten Expeditie en door het geven van een groot aantal opleidingen en trainingen op verschillende niveaus. Maar ook het voorbereiden op vervolgonderwijs en het bemiddelen naar werk, inclusief nazorg en jobcoaching horen tot het werk van REA College. Maatwerk staat daarbij voorop.


Belangrijkste doelgroepen:
1. Jongeren die als gevolg van een belemmering/beperking geen regulier onderwijs (hebben) kunnen volgen maar wel een arbeidsperspectief hebben. 2. Leerlingen van het VSO die hun diploma geheel of gedeeltelijk hebben gehaald maar nog niet klaar zijn voor een vervolgopleiding. 3. Jongeren die via de gebruikelijke wegen moeilijk aan een duurzame plek op de arbeidsmarkt komen omdat ze zich niet thuis voelen in het bestaande schoolsysteem of omdat ze het moeten hebben van leren met je handen.


Soorten diensten of activiteiten:
• Talentenexpeditie
(= procesassessment individueel en in groepen)
• Functiegerichte opleidingen
• Empowerment training
• Arbeidsbemiddeling
• Jobcoach
• Topklas
• Bewust Alternatieve Leerweg: Meester-Gezel opleiding
• Bewust Alternatieve Leerweg: Entree-opleiding