HomeRea College Pluryn › Topklas
Zoom:

Topklas

Doel:

De Topklas is een maatwerktraject waarin leerlingen van het V(S)O voorbereid worden op een beroepsopleiding.
Doelen in de Topklas zijn:
• het ontwikkelen van zelfkennis en zelfvertrouwen
• het ontwikkelen van basiscompetenties
• zicht krijgen op passende beroepskeuze en realistisch arbeidsperspectief
door middel van eigen ervaringen opgedaan tijdens het Topklasjaar
• verhoging van de motivatie door toenemend zicht op hun perspectief

REA College kan adviseren over een passende opleidingsrichting en beroepskeuze

De leerling heeft tijdens het traject zelf ontdekt wat hij of zij graag wil en zou kunnen. Dit staat omschreven in een adviesrapportage met een antwoord op de vraagstelling in de vorm van conclusies en een gericht vervolgadvies:

• ROC traject (BOL/BBL)
• REA traject (beroepsopleiding en werk)
• Leer-/Werktraject re-integratietraject
• Sociale activering
• Arbeidstrainingscentrum
• Beschut werk


Werkwijze:

De Topklas bestaat uit 2 fases: een oriëntatie-programma in de groep en een individuele stageperiode.

Fase 1

In dit deel van het traject wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling en basisvaardigheden(ontwikkelen zelfkennis en zelfvertrouwen). Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden, interesses en het arbeidsmarktperspectief van een passende opleiding.

Fase 2

Met de uitkomsten van fase 1 wordt er 2 dagen in de week stage gelopen bij een opleiding, bij voorbeeld van REA College Eindhoven, die aansluit bij de wensen van de jongere. Er kan ook stage worden gelopen bij een werkgever. Doel van deze fase is om de gewenste richting concreet te ervaren en verder te onderzoeken of dit een passende keuze is.

In deze fase krijgen de jongeren 1 dag per week gezamenlijk les; bijvoorbeeld LLB (Leren Loopbaan Burgerschap.Contactpersoon:


Doelgroep


- Voor iedereenGegevens ingevoerd: 31-8-2016 20:55:15

Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- actuele drankverslaving
- actuele drugsverslaving


Motivatie voor deelname:
Verplicht

Aangeboden door:

Rea College Pluryn


Bezoekadres: Putterweg 140 Ermelo
Postadres: Putterweg 140, 3851VG Ermelo
Telefoonnummer: 088 - 77 92 340
E-mail: info@reacollege.nl
Website: www.reacollegenederland.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
REA College bereidt mensen met een beperking voor op een passende plek in het arbeidsproces, rekening houdend met mogelijkheden, interesses en talenten. We doen dit door middel van assessment in de vorm van de Talenten Expeditie en door het geven van een groot aantal opleidingen en trainingen op verschillende niveaus. Maar ook het voorbereiden op vervolgonderwijs en het bemiddelen naar werk, inclusief nazorg en jobcoaching horen tot het werk van REA College. Maatwerk staat daarbij voorop.


Belangrijkste doelgroepen:
1. Jongeren die als gevolg van een belemmering/beperking geen regulier onderwijs (hebben) kunnen volgen maar wel een arbeidsperspectief hebben. 2. Leerlingen van het VSO die hun diploma geheel of gedeeltelijk hebben gehaald maar nog niet klaar zijn voor een vervolgopleiding. 3. Jongeren die via de gebruikelijke wegen moeilijk aan een duurzame plek op de arbeidsmarkt komen omdat ze zich niet thuis voelen in het bestaande schoolsysteem of omdat ze het moeten hebben van leren met je handen.


Soorten diensten of activiteiten:
• Talentenexpeditie
(= procesassessment individueel en in groepen)
• Functiegerichte opleidingen
• Empowerment training
• Arbeidsbemiddeling
• Jobcoach
• Topklas
• Bewust Alternatieve Leerweg: Meester-Gezel opleiding
• Bewust Alternatieve Leerweg: Entree-opleiding