HomeReady For Change › Ambulante verslavingszorg

Ambulante verslavingszorg

Doel:

Ready For Change is een HKZ gecertificeerde GGZ instelling die gespecialiseerd is in de behandeling van verslaving en de onderliggende oorzaken van verslaving.


Werkwijze:

Zo bieden wij verschillende behandelprogrammaís omtrent verslaving aan in de specialistische zorg. Deze behandelprogrammaís zijn bedoeld voor volwassenen (18 jaar of ouder) die afhankelijk zijn of misbruik maken van middelen zoals o.a. alcohol, cocaÔne, cannabis, medicijnen etc. Daarnaast behoren cliŽnten met een gokverslaving ook tot de doelgroep. Zo bieden wij een dagbehandeling bestaande uit 3 of 5 dagen voor minimaal 6 weken. Een intensieve behandeling van 10 dagen een avondbehandeling en in in uitzonderlijke gevallen een individuele behandeling aan.

Aanmelding:

CliŽnten kunnen zich aanmelden via telefoon of internet. Naast deze mogelijkheden kunnen zorgaanbieders hun cliŽnten ook aanmelden via Zorgdomein. Voor intake en behandeling zijn een geldige verwijsbrief noodzakelijk.

Een weergave van onze actuele wachttijden is te vinden op onze website.

Intake:

CliŽnten lopen een intakeprocedure door waarbij er vragenlijsten worden afgenomen en gesprekken plaatsvinden met een psychiater, verslavingsarts, psycholoog en ervaringsdeskundige. Na de intakeprocedure wordt in het multidisciplinair indicatieoverleg besproken welke zorg het best past bij de zorgvraag van de cliŽnt.Contactpersoon:
Naam: Centraal aanmeld punt
Telefoonnummer: 088-7323942
E-mail: info@readyforchange.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- volwassenen
- verslaafden
Gegevens ingevoerd: 26-11-2012 21:01:13
Laatste wijziging: 5-9-2017 12:03:41

Aangeboden door:

Ready For Change


Bezoekadres: Stationsplein 45 Rotterdam
Postadres: Postbus 267, 3000 AG Rotterdam
Telefoonnummer: 088-73 23 942
E-mail: info@readyforchange.nl
Website: www.readyforchange.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Ready For Change is een HKZ gecertificeerde GGZ instelling die gespecialiseerd is in de behandeling van verslaving en de onderliggende oorzaken van verslaving.


Belangrijkste doelgroepen:
Zo bieden wij verschillende behandelprogrammaís omtrent verslaving aan in de specialistische zorg. Deze behandelprogrammaís zijn bedoeld voor volwassenen (18 jaar of ouder) die afhankelijk zijn of misbruik maken van middelen zoals o.a. alcohol, cocaÔne, cannabis, medicijnen etc. Daarnaast behoren cliŽnten met een gok- of gameverslaving ook tot de doelgroep.


Soorten diensten of activiteiten:
Zo bieden wij een dagbehandeling bestaande uit 3 of 5 dagen voor minimaal 6 weken. Een intensieve behandeling van 10 dagen een avondbehandeling en in in uitzonderlijke gevallen een individuele behandeling aan.
Na behandeling, indien geÔndiceerd, kan cliŽnt gebruik maken van vier nazorggesprekken en deelnemen aan ons nazorgprogramma (10 maal in drie maanden).

Daar wij enkel ambulante zorg bieden is een klinische opname bij Ready For Change niet mogelijk. Mocht er een indicatie voor detoxificatie zijn kunnen wij deze ambulant aanbieden of indien nodig in overleg met cliŽnt zorgdragen voor het aanvragen van een klinische detoxificatie.


Contactpersoon:
Centraal aanmeld punt
E-mail: info@readyforchange.nl
Telefoonnummer: 088-7323942