HomeReady For Change › Ambulante Detox
Zoom:

Ambulante Detox

Doel:

Indien er een indicatie is voor detoxificatie, dan vindt er een ambulante detox plaats bij Ready For Change. Indien een cliënt geïndiceerd wordt voor een klinische detoxificatie, dan melden wij de cliënt hiervoor aan. Deze klinische detoxificatie vindt niet plaats bij Ready For Change. Na de klinische detoxificatie komt cliënt aansluitend bij Ready For Change in behandeling.


Werkwijze:

Behandeling:

Binnen de Gespecialiseerde GGZ worden cliënten op basis van hun individuele specialistische zorgvraag behandeld in een dagbehandeling of avondbehandeling in groepsverband of individuele behandeling.

Nazorg:

Na de behandeling vindt er altijd een nazorgtraject plaats om de kans op terugval te minimaliseren. Deze vindt, in overleg met de cliënt, in een groepsbehandeling of individuele behandeling plaats.Contactpersoon:
Naam: Centraal aanmeld punt
Telefoonnummer: 088-7323942
E-mail: info@readyforchange.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- volwassenen
- verslaafden
Gegevens ingevoerd: 20-2-2017 14:57:13
Laatste wijziging: 9-6-2021 14:47:47

Aangeboden door:

Logo

Ready For Change


Bezoekadres: Hartmansstraat 11; Thornico gebouw, ingang C Rotterdam
Postadres: Westblaak 90, 3000 AG Rotterdam
Telefoonnummer: 088-73 23 942
E-mail: info@readyforchange.nl
Website: www.readyforchange.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Ready For Change is een HKZ gecertificeerde GGZ instelling die gespecialiseerd is in de ambulante behandeling van verslaving en de onderliggende oorzaken van verslaving.


Belangrijkste doelgroepen:
Ready For Change behandelt mensen vanaf 18 jaar binnen de gespecialiseerde ggz met een verslaving aan alcohol, drugs (geen GHB en opiaten) en gokken en aan verslaving gerelateerde angst- en stemmingsstoornissen die gemotiveerd zijn tot volledige abstinentie van middelen.


Soorten diensten of activiteiten:
Wij bieden groepsbehandelingen op de dag aan van 2 tot 4 dagen per week gedurende minimaal 7 weken. En avondbehandelingen van 2 dagen per week gedurende 11 weken. Daarnaast worden ook individuele behandelingen aangeboden en is er voorafgaand aan de behandeling de mogelijkheid tot ambulante detoxificatie. Na de behandeling nemen cliënten deel aan een nazorgprogramma.

Ready For Change biedt alleen ambulante zorg. Toch kan het voorkomen dat cliënten een klinische detox nodig hebben voordat zij bij ons in behandeling komen. Ready For Change verzorgt de aanvraag hiervoor.

Ready For Change biedt alleen poliklinische zorg en geen outreachende zorg. Buiten kantoortijden is Ready For Change niet bereikbaar.


Contactpersoon:
Centraal aanmeld punt
E-mail: info@readyforchange.nl
Telefoonnummer: 088-7323942