HomeReady For Change › Ambulante Detox

Ambulante Detox

Doel:

Indien er een indicatie is voor detox, dan vindt een ambulante detox plaats bij Ready For Change. Aangezien Ready For Change geen klinische opnames doet en cliŽnt heeft een klinische detox nodig, dan zal cliŽnt na de klinische detoxificatie (wij melden cliŽnten hiervoor aan) weer bij ons in behandeling komen.


Werkwijze:

Behandeling:

Binnen de Gespecialiseerde GGZ worden cliŽnten op basis van hun individuele specialistische zorgvraag behandeld in een dagbehandeling, avondbehandeling of in uitzonderlijke gevallen individuele behandeling.

Nazorg:

Na de behandeling vindt er altijd een nazorgtraject plaats om de kans op terugval te minimaliseren. Deze vindt, in overleg met de cliŽnt, in een groepsbehandeling of individuele behandeling plaats.

CliŽnten beoordelen onze verslavingszorg met een 9,1 (bron: CQi 2016)Contactpersoon:
Naam: Centraal aanmeld punt
Telefoonnummer: 088-7323942
E-mail: info@readyforchange.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- volwassenen
- verslaafden
Gegevens ingevoerd: 20-2-2017 14:57:13
Laatste wijziging: 5-9-2017 12:04:28

Aangeboden door:

Ready For Change


Bezoekadres: Stationsplein 45 Rotterdam
Postadres: Postbus 267, 3000 AG Rotterdam
Telefoonnummer: 088-73 23 942
E-mail: info@readyforchange.nl
Website: www.readyforchange.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Ready For Change is een HKZ gecertificeerde GGZ instelling die gespecialiseerd is in de behandeling van verslaving en de onderliggende oorzaken van verslaving.


Belangrijkste doelgroepen:
Zo bieden wij verschillende behandelprogrammaís omtrent verslaving aan in de specialistische zorg. Deze behandelprogrammaís zijn bedoeld voor volwassenen (18 jaar of ouder) die afhankelijk zijn of misbruik maken van middelen zoals o.a. alcohol, cocaÔne, cannabis, medicijnen etc. Daarnaast behoren cliŽnten met een gok- of gameverslaving ook tot de doelgroep.


Soorten diensten of activiteiten:
Zo bieden wij een dagbehandeling bestaande uit 3 of 5 dagen voor minimaal 6 weken. Een intensieve behandeling van 10 dagen een avondbehandeling en in in uitzonderlijke gevallen een individuele behandeling aan.
Na behandeling, indien geÔndiceerd, kan cliŽnt gebruik maken van vier nazorggesprekken en deelnemen aan ons nazorgprogramma (10 maal in drie maanden).

Daar wij enkel ambulante zorg bieden is een klinische opname bij Ready For Change niet mogelijk. Mocht er een indicatie voor detoxificatie zijn kunnen wij deze ambulant aanbieden of indien nodig in overleg met cliŽnt zorgdragen voor het aanvragen van een klinische detoxificatie.


Contactpersoon:
Centraal aanmeld punt
E-mail: info@readyforchange.nl
Telefoonnummer: 088-7323942