HomeReteach › Taaltraining NT1(= Nederlands als Eerste Taal)
Zoom:

Taaltraining NT1(= Nederlands als Eerste Taal)

Doel:

Reteach biedt taaltrainingen die passen bij de beroepsprofielen, beroepseisen en wensen van opleidingen en bedrijven. Doel is het verhogen/verbeteren van het taalbeheersingsniveau van het Nederlands.


Werkwijze:

De taaltrainingen worden gegeven in kleine groepen en in een één-op-éénsituatie. Reteach wil zoveel mogelijk maatwerk bieden, omdat dat het hoogste rendement oplevert. Er vindt dan ook eerst een voorgesprek plaats. Hierin geeft men aan wat men nodig heeft. Men maakt vervolgens een uitgebreide taaltest, waarna we een overzicht van de persoonlijke leerdoelen samenstellen. Daarna maken wij een programma op maat. De training heeft zoveel mogelijk een communicatief karakter. Praktijksituaties zijn het uitgangspunt bij de bijeenkomsten. Voorbeelden: een beroepsgerichte training Nederlands voor van oorsprong allochtone werknemers, een training mondelinge en schriftelijke effectiviteit ( opstellen van brieven, e-mails, faxen, telefoneren, het voeren van formele gesprekken, vergadertechnieken).Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- herintredende vrouwen
- langdurig werkzoekenden
- vroegtijdige schoolverlaters
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingen
- arbeidsgehandicapten
- mensen met een lichamelijke beperking
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 20-9-2010 10:42:38
Laatste wijziging: 23-6-2015 11:51:01

Aangeboden door:

Reteach


Bezoekadres: De Bleker 38 Veldhoven
Postadres: De Bleker 38, 5506 BD Veldhoven
Telefoonnummer: 040-2530226
Telefoonnummer: 06-48790562
E-mail: info@reteach.nl
Website: www.reteach.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Onderwijs en educatie


Doelstelling of kernactiviteit:
Reteach verzorgt taaltrainingen Nederlands voor het beroepsonderwijs, bedrijven en anderstaligen (NT2). Reteach geeft daarnaast verschillende vormen van studiebegeleiding aan leerlingen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs: huiswerkbegeleiding, bijlessen, ondersteuningslessen, remedial teaching, examentraining en cursussen.


Belangrijkste doelgroepen:
Anderstaligen, bedrijfsmedewerkers, studenten beroepsonderwijs, leerlingen bao en vo.


Soorten diensten of activiteiten:
Taaltrainingen Nederlands, workshops Nederlands, huiswerkbegeleiding, bijlessen, ondersteuningslessen, examentraining, cursussen.