HomeRijksoverheid.nl › Subsidies, uitkeringen en toeslagen
Zoom:

Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Doel:

Nederland is een welvarend land. Maar soms heeft iemand een steun in de rug nodig. Mensen zonder inkomen krijgen een uitkering. Ook bestaan er bijdragen in de kosten van zorg, huur en kinderopvang. De overheid geeft subsidies aan bijvoorbeeld ondernemers en woningbezitters.

Meer informatie:


Werkwijze:

Overzicht van onderwerpen

Algemene nabestaandenwet (Anw)

AOW

Arbeidsongeschikt na ziekte (WIA)

Bijstand

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Europese subsidies

Huurtoeslag

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Internationale sociale zekerheid

Kinderbijslag

Kinderopvangtoeslag

Kindgebonden budget

Landbouw en tuinbouw

Participatiewet

Re-integratie

Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking

Uitkering meenemen naar buitenland

Uitkering oudere werklozen (IOAW, IOW, IOAZ)

Visserij

Wajong

Werkloosheid

WW-uitkering

Ziektewetuitkering

ZorgtoeslagDoelgroep


- Voor iedereen - vanaf 14 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 3-5-2017 12:06:48

Aangeboden door:

Rijksoverheid.nl


Telefoonnummer: 1400
Website: Rijksoverheid.nl


Organisatie Type
Overheid en semi-overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Op Rijksoverheid.nl informeren ministeries u over wetten en regels van het Rijk.


Soorten diensten of activiteiten:
De website Rijksoverheid.nl is de gezamenlijke website van de 11 ministeries. Ministeries houden zich onder andere bezig met wetsvoorstellen, regels en beleidsplannen maken. Op Rijksoverheid.nl informeren we u hierover. Wij kondigen bijvoorbeeld aan als een belangrijk wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is gestuurd. En als de wet is aangenomen, leggen we op Rijksoverheid.nl uit wat de wet voor u betekent.