HomeRIOzorg › Behandelaanbod
Zoom:

Behandelaanbod

Doel:

Vanaf het moment dat een kind naar school gaat komt zijn of haar ontwikkeling in een stroomversnelling: uw kind leert onder andere lezen, rekenen, logisch nadenken en met andere kinderen omgaan. Soms kan het zijn dat kinderen zich minder snel ontwikkelen of dat de ontwikkeling stagneert. Als u zich zorgen gaat maken over de ontwikkeling van uw kind, komt RIOzorg in beeld. Wij zorgen er samen met u voor dat uw kind met meer plezier en zelfvertrouwen door het leven gaat.

Meer informatie:


Werkwijze:

Psycho-educatie

Iedere behandeling, ongeacht het probleem, wordt met psychoeducatie gestart. Wij proberen

tijdens deze behandeling een antwoord te geven op vragen over de diagnose en onzekerheden bij uw kind weg te halen.

Cognitieve gedragstherapie

Binnen cognitieve gedragstherapie staat anders denken en het veranderen van gedrag centraal. Tijdens de therapie (individueel en groepsgewijs) gaan wij nieuwe ideeën uitproberen en experimenteren met nieuw gedrag. Het kind leert problematisch gedrag af, nare gevoelens onder controle te houden en problemen op te lossen.

EMDR

Als uw kind een traumatische ervaring heeft meegemaakt kan EMDR helpen. De therapeut vraagt uw kind de traumatische gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Door het kind af te leiden met bewegingen of geluiden verliest de herinnering aan kracht en lading. Het kind denkt voortaan op een andere manier terug aan deze gebeurtenis.

Medicatie

Soms is het nodig (tijdelijk) medicijnen voor te schrijven. Onze artsen nemen graag de tijd om dit met u te bespreken en uw vragen te beantwoorden. Wij geven nooit medicatie zonder psycho-educatie en begeleiding.

Sociale vaardigheidstraining

Deze training is voor kinderen die de sociale vaardigheden onvoldoende in huis hebben of te weinig toepassen. Het doel van de training is het probleemoplossend vermogen van de kinderen te vergroten, waardoor de kinderen meer grip op de eigen situatie krijgen en hun zelfvertrouwen en

zelfwaardering groeit.

Braingame Brian

Bij sommige kinderen zijn de cognitieve vaardigheden (mate waarin iemand in staat is kennis en informatie op te nemen en te verwerken) minder goed ontwikkeld. Het computerspel Braingame Brian traint de concentratie, flexibiliteit, remfunctie en het werkgeheugen. RIOzorg begeleidt uw kind, maar het spel wordt thuis gespeeld.Doelgroep


- voor alle leeftijdenGegevens ingevoerd: 10-3-2015 20:22:56
Laatste wijziging: 20-2-2020 11:48:45

RIOzorg

Regionaal Instituut Ontwikkelingsproblemen

Bezoekadres:
Jansbinnensingel 1
Arnhem

Postadres:
Jansbinnensingel 1
6811 AJ Arnhem

Telefoonnummer: 026 8200208 (Arnhem)

Telefoonnummer: 026 820 02 53

E-mailadres: info@riozorg.nl

Website: www.riozorg.nl


Doelstelling of kernactiviteit: Vanaf het moment dat een kind naar school gaat komt zijn of haar ontwikkeling in een stroomversnelling: uw kind leert onder andere lezen, rekenen, logisch nadenken en met andere kinderen omgaan. Soms kan het zijn dat kinderen zich minder snel ontwikkelen of dat de ontwikkeling stagneert. Als u zich zorgen gaat maken over de ontwikkeling van uw kind, komt RIOzorg in beeld. Wij zorgen er samen met u voor dat uw kind met meer plezier en zelfvertrouwen door het leven gaat.

Belangrijkste doelgroepen: U kunt bij RIOzorg terecht als uw zoon of dochter tussen de 4 en 18 jaar oud is. Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.

Route / kaart:Doelstelling of kernactiviteit:
Vanaf het moment dat een kind naar school gaat komt zijn of haar ontwikkeling in een stroomversnelling: uw kind leert onder andere lezen, rekenen, logisch nadenken en met andere kinderen omgaan. Soms kan het zijn dat kinderen zich minder snel ontwikkelen of dat de ontwikkeling stagneert. Als u zich zorgen gaat maken over de ontwikkeling van uw kind, komt RIOzorg in beeld. Wij zorgen er samen met u voor dat uw kind met meer plezier en zelfvertrouwen door het leven gaat.


Belangrijkste doelgroepen:
U kunt bij RIOzorg terecht als uw zoon of dochter tussen de 4 en 18 jaar oud is. Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.


Soorten diensten of activiteiten:
Als kinderen met ontwikkelingsproblemen ook leerproblemen hebben, kan RIOzorg onderzoek doen naar dyslexie. Een combinatie die regelmatig voorkomt is bijvoorbeeld ADHD en dyslexie. Onze samenwerking met het RID (Regionaal Instituut voor Dyslexie) zorgt voor een optimale afstemming van onze behandeling.

RIOzorg heeft 3 hoofdlocaties en een groeiend aantal behandellocaties, verspreid over Nederland. Op onze website www.riozorg.nl vindt u per locatie de contactgegevens en meer (actuele) informatie. Tevens kunt u uw kind hier aanmelden voor een onderzoek, behandeling of cursus. Ook vindt u hier meer informatie over vergoedingen en kosten.