HomeRMC Zuidoost-Utrecht › Voortijdig schoolverlaten
Zoom:

Voortijdig schoolverlaten

Doel:

Het belangrijkste doel van de RMC-wet is het voorkomen en terugdringen van voortijdig schoolverlaten, anders geformuleerd: het bevorderen dat iedere jongere een startkwalificatie behaalt.

Meer informatie:


Werkwijze:

Om dit doel te bereiken gelden de volgende verplichtingen:

* Scholen melden alle leerlingen tot 23 jaar die geen diploma HAVO/VWO of MBO, minimaal niveau 2 hebben en die gedurende een maand zonder geldige reden het onderwijs niet meer volgen en/of uitgeschreven of verwijderd worden.

* De woongemeente is verplicht een registratie te voeren voor de bovenleerplichtigen.

* De gemeenten in de RMC-regio zijn verplicht een systeem voor doorverwijzing van boven-leerplichtigen in stand te houden.

* De RMC-wet geldt in het voortgezet onderwijs (VO), in het speciaal onderwijs (REC’s) en in de beroeps- en volwasseneneducatie (BVE).Doelgroep


- Voor iedereen - van 15 tot 23 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
- vroegtijdige schoolverlaters
Gegevens ingevoerd: 28-1-2006 11:56:43
Laatste wijziging: 26-8-2013 10:52:30

Aangeboden door:

RMC Zuidoost-Utrecht


Postadres: Postbus 513, 3700 AM Zeist
Telefoonnummer: 030-6987195
Faxnummer: 030-6916284
E-mail: rmcuzosecretariaat@zeist.nl
Website: www.schoolwerkt.nl


Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC) is een regionale samenwerking tussen overheden, scholen en instellingen werkzaam op het terrein van arbeidsvoorziening, onderwijs, justitie, jeugdhulpverlening en welzijn. Het doel van deze samenwerking is jongeren te behoeden voor het voortijdig stoppen met school en ze te stimuleren de juiste kwalificatie voor de arbeidsmarkt te behalen. VBO of MAVO alleen is niet voldoende.


Soorten diensten of activiteiten:
De contactgemeente zorgt voor onderlinge samenwerking en onderhoudt contacten met het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen en de desbetreffende instellingen in de regio. De contactgemeente ontvangt de meldingen uit de regio, registreert deze en verwijst door naar de instellingen in de regio. Verder controleert de contactgemeente of de benodigde trajecten werden ingezet en rapporteert hierover.


Contactpersoon:
Lea Luijten
E-mail: l.luijten@zeist.nl
Telefoonnummer: 030-6987458