HomeROC West-Brabant › Vmbo
Zoom:

Vmbo

Doel:

Voorbereiden op een beroepsopleiding

Meer informatie:


Werkwijze:

Na de basisschool kun je naar het vmbo. Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. In het vmbo kun je kiezen uit 4 leerwegen:

basisberoepsgerichte leerweg, vaak ‘vmbo-basis’ genoemd

kaderberoepsgerichte leerweg, vaak ‘vmbo-kader’ genoemd

gemengde leerweg, vaak ‘vmbo-g’ genoemd

theoretische leerweg, vaak ‘vmbo-t genoemd of ‘vmbo-tl’

Het verschil tussen de leerwegen zit hem vooral in de hoeveelheid praktijkonderwijs die je krijgt: bij vmbo-basis krijg je de meeste praktijklessen. Bij vmbo-t krijg je meer theoretisch onderwijs en minder praktijklessen. Het vmbo bereidt je voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).Contactpersoon:
Naam: Servicecentrum Studie & Beroep
Telefoonnummer: 076-5733357
E-mail: servicecentrum@rocwb.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 12 tot 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 19-8-2017 16:37:20

Aangeboden door:

ROC West-Brabant


Bezoekadres: Trivium 74 Etten-Leur
Postadres: Postbus 699, 4870 AR Etten-Leur
Telefoonnummer: 076 504 80 00
E-mail: infopunt@rocwb.nl
Website: www.rocwb.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Onderwijs en educatie


Doelstelling of kernactiviteit:
ROC West-Brabant is sterk in goed en aantrekkelijk voortgezet onderwijs, midelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in West-Brabant.


Contactpersoon:
Servicecentrum Studie & Beroep
E-mail: servicecentrum@rocwb.nl
Telefoonnummer: 076-5733357