HomeSalut › de Omslag
Zoom:

de Omslag

Doel:

Bij de Omslag werken vrijwilligers die ondersteuning en begeleiding bieden aan mensen die moeite hebben met zijn of haar administratie en financiën. Vrijwilligers kunnen ook begeleiding bieden aan mensen die nu nog een Budgetbeheerrekening hebben maar weer zelfstandig hun financiën willen beheren.


Werkwijze:

Wat kan een vrijwilliger van de Omslag voor een cliënt betekenen:

De rol van de vrijwilliger is vooral ondersteunend, begeleidend en coachend.

De vrijwilliger helpt onder ander met de volgende zaken:

• Het ordenen en bijhouden van de post

• Het doornemen en afhandelen van de post

• Het informeren van cliënten over subsidies en regelingen waar zij mogelijk voor in aanmerking komen.

• Hulp bij het invullen van allerlei formulieren

• Het verwijzen en evt. meegaan naar instanties als de Stadsbank en de Sociale Dienst.

• In en overzicht creëren in inkomsten en uitgaven.

• Samen met hulpvrager creëren van financiële stabiliteit

• Het geven van budgetadviezen.

• Het ondersteunen van cliënten die na een schuldhulpverleningstraject weer zelfstandig hun financiën willen beheren.

Belangrijk om te weten is dat de vrijwilliger het beheer van de geldzaken niet overneemt. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar situatie.

Voor welke doelgroepen kan een vrijwilliger van de Omslag worden ingezet?

• Kortdurende hulp, tot maximaal 1 jaar, bij mensen die in staat zijn zelf de regie weer over te nemen, naast en/of als vervolg op professionele hulpverlening.

• Langdurige hulp voor mensen die blijvend ondersteuning nodig hebben waarbij verandering naar zelfstandigheid niet aannemelijk is.

Werkwijze

• U kunt u zelf aanmelden of wordt verwezen door een instantie.

• Er wordt een afspraak gemaakt voor vraagverheldering.

• Aan de hand van de vraagverheldering wordt uw hulpvraag duidelijk of een vrijwilliger van de Omslag u kan begeleiden.

• Samen met de coördinator en de vrijwilliger en u wordt er een afspraak met u gemaakt voor een kennismakinggesprek en overdracht.

• De vrijwilliger begeleid en ondersteunt u bij uw hulpvraag tot maximaal een jaar.

• De Begeleiding is kosteloos.

De vrijwilligers van de Omslag zijn geschoold en worden begeleid door de coördinator van het de OmslagDoelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
Gegevens ingevoerd: 14-7-2017 11:40:43
Laatste wijziging: 5-2-2019 10:28:19

Aangeboden door:

Salut


Bezoekadres: Rozenstraat 2a Goor
Bezoekadres: Averinkstraat 30 Delden
Postadres: Rozenstraat 2a, 7471 JN Goor
Telefoonnummer: 0547 26 00 53
E-mail: info@salut-welzijn.nl
Website: www.salut-welzijn.nl

Route / kaart:


Route / kaart:Organisatie Type
Welzijnsinstelling


Doelstelling of kernactiviteit:
Salut legt verbindingen. Tussen vragen en oplossingen, tussen maatschappelijke initiatieven en tussen mensen onderling.


Soorten diensten of activiteiten:
Daar waar mensen vastlopen of de weg niet weten, bieden wij een helpende hand.
We adviseren, begeleiden of wijzen je de weg. Dat doen we daadkrachtig, mensgericht en altijd tijdelijk.

• Individuele cliëntondersteuning: ouderenadvies, mantelzorg, kinderen of volwassenen met een beperking, maatschappelijk werk
• Jeugd- & jongerenwerk
• Vrijwilligerszaken
• Opbouwwerk
• Projecten: o.a. Tafeltje Dekje, Klussendienst, Taalpunt, De Omslag, SOEK, Meer bewegen voor ouderen, Levensboek.