HomeSamenwerking Nederlandse Gemeenten › Gemeente - Proefplaatsing
Zoom:

Gemeente - Proefplaatsing

Doel:

Wanneer een werkgever een uitkeringsgerechtigde van de gemeente een baan aanbiedt, is het mogelijk eerst te starten met een proefplaatsing. Bij een proefplaatsing komt een klant van de gemeente een korte periode kosteloos bij een werkgever werken met behoud van uitkering. De werkgever hoeft dus geen salaris te betalen. Het is nadrukkelijk de intentie dat de persoon na de periode van de proefplaatsing aansluitend een arbeidsovereenkomst krijgt bij de werkgever. Zowel werkgever als werknemer kunnen gedurende deze periode bekijken of het een succesvolle match kan worden. De werkgever loopt hierbij geen risico’s.

Meer informatie:


Werkwijze:

  • De kandidaat heeft een bijstandsuitkering, IOAZ- of IAOW-uitkering

  • Voor een proefplaatsing is altijd vooraf de toestemming nodig van de consulent van de gemeente.

  • Een proefplaatsing kan over het algemeen alleen plaatsvinden als de werkgever de intentie heeft de kandidaat na de periode van proefplaatsing een arbeidsovereenkomst van tenminste 6 maanden aan te bieden.

  • De duur van de proefplaatsing is afhankelijk van de gemeente waarin de werkzoekende woonachtig is. Een periode van 2 maanden is doorgaans voldoende om te zien wat iemand kan.

  • De duur van de proefplaatsing wordt vastgesteld op basis van afstand tot de arbeidsmarkt, opleidingsniveau, uitkeringsduur, complexiteit van de functie en persoonlijke omstandigheden van de kandidaat en zolang als nodig is voor de werkgever om zich een beeld te vormen van de geschiktheid van de kandidaat.

  • Een proefplaatsing kan plaatsvinden op een reguliere baan of op een garantiebaan.

  • Een proefplaatsing wordt voor de kandidaat zonder arbeidsbeperking uitsluitend ingezet als er bij de werkgever nog twijfels zijn over de geschiktheid van de kandidaat en de werkgever dit kan motiveren.

  • Een proefplaatsing wordt voor de kandidaat met een arbeidsbeperking ingezet om via de wettelijke loonwaardemeting inzicht te krijgen in de verdiencapaciteit.

Let op:

De gemeente waarin de toekomstige werknemer woonachtig is kan specifieke voorwaarden stellen.Contactpersoon:
Naam: Gemeente waarin de werknemer woonachtig is
E-mail: informatiecentrum@vng.nl


Doelgroep


- van 16 tot 67 jaar
Gegevens ingevoerd: 22-2-2017 14:52:29
Laatste wijziging: 2-7-2018 10:21:52

Samenwerking Nederlandse Gemeenten

E-mailadres: info@samenvoordeklant.nl

Website: www.samenvoordeklant.nlContactpersonen:
Gemeente waarin de werknemer woonachtig is
E-mail: informatiecentrum@vng.nl

UWV (als zijnde uitvoerder voor de gemeente)