HomeSamenwerking Nederlandse Gemeenten › Gemeente - Scholing
Zoom:

Gemeente - Scholing

Omschrijving:

Indien een werkgever een uitkeringsgerechtigde van de gemeente een dienstverband aanbiedt is het mogelijk dat de gemeente de hiervoor benodigde (kortdurende) scholing bekostigd.

De gemeente stelt zelf regels vast over de noodzaak van scholing, de duur en de maximale kosten van scholing. Daarbij kijkt de gemeente naar de individuele omstandigheden en mogelijkheden van de uitkeringsgerechtigde (maatwerk).


Voorwaarden:

  • De kandidaat heeft een bijstandsuitkering.

  • De scholing is nodig om een betaald dienstverband te realiseren.

  • Veelal moet het gaan om kortdurende scholing.

  • De scholing sluit aan bij de capaciteiten van de klant.

  • Er worden door de gemeente nadere randvoorwaarden gesteld.


Toepassing
Betaald dienstverband.

Ingangsdatum   Onbekend    /     Einddatum   Onbekend

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.


Contactpersoon:
Naam: Gemeente waarin de werknemer woonachtig is
E-mail: informatiecentrum@vng.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


Leeftijd vanaf: 16 jaar
Leeftijd tot: 66 jaar
Minimale contractduur: onbepaald
Minimale contractomvang: 12 uur
Minimale duur werkloosheid: onbepaald
Maximale subsidie: € 0,00

De regeling is voor de volgende doelgroep(-en): Participatiewet/IOAW/IOAZ, Niet-uitkeringsgerechtigden

Kenmerk toekomstig arbeidsaanbod: Regulier dienstverband, Uitzendovereenkomst, Leerwerkovereenkomst BBLGegevens ingevoerd: 29-10-2015 10:13:40
Laatste wijziging: 29-10-2015 10:13:40

Aangeboden door:

Samenwerking Nederlandse Gemeenten


Website: www.samenvoordeklant.nl


Organisatie Type
Overheid


Contactpersonen:
Gemeente waarin de werknemer woonachtig is
E-mail: informatiecentrum@vng.nl
UWV (als zijnde uitvoerder voor de gemeente)