HomeSamenwerking Nederlandse Gemeenten › Gemeente - Vervoersvoorziening
Zoom:

Gemeente - Vervoersvoorziening

Omschrijving:

Als een werkzoekende met arbeidsbeperking door zijn/haar beperking niet zelfstandig kan reizen en/of niet zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar vervoer, is het mogelijk in het geval de werkzoekende een baan vindt, om bij de gemeente op basis van de Participatiewet een vervoersvoorziening aan te vragen.

Let op: In sommige gevallen is het mogelijk (een vergoeding voor) deze voorziening te ontvangen van UWV. Dit is het geval indien een werknemer met een arbeidsbeperking:
1. zélf een baan heeft gevonden bij een werkgever zonder ondersteuning van de gemeente; én
2. de werknemer het Wettelijk Minimumloon (WML) kan verdienen.


Voorwaarden:

Elke gemeente kan deze regeling op eigen wijze invullen, maar over het algemeen gelden de volgende voorwaarden:

 • Noodzakelijkheid: de werkzoekende kan door zijn/haar beperking niet zelfstandig reizen en/of niet zelfstandig gebruik maken van het openbaar vervoer.

 • Alleen voor woon/werk verkeer

 • De persoon is woonachtig binnen de gemeente.

 • De persoon behoort tot de doelgroep van de Participatiewet.

 • De persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie en/of heeft een arbeidsbeperking.

 • Er is sprake van een dienstverband/arbeidsovereenkomst voor de duur van tenminste 6 maanden en voor minimaal 12 uur per week. Een vervoersvoorziening kan ook worden toegekend gedurende de proefplaatsing (fase vooraf aan arbeidsovereenkomst).

 • Een eventuele vervoersvoorziening van de werkgever wordt in mindering gebracht op de toe te kennen vervoersvoorziening.

 • De persoon kan geen aanspraak maken op een voorliggende voorziening, bijvoorbeeld vervoersvoorziening WMO, UWV of via een zorgverzekeraar.

 • De gemeente biedt de meest adequate en goedkoopste oplossing, kwalitatief verantwoord.

 • De kosten van de vervoersvoorziening dienen proportioneel te zijn, d.w.z. dat de investering in de vervoersvoorziening moet opwegen tegen de opbrengsten van uitstroom naar werk. Bij de beoordeling of de kosten proportioneel zijn wordt o.a. betrokken:

 • de kosten van de vervoersvoorziening;

 • de duur van de arbeidsovereenkomst in termen van looptijd (aantal maanden/jaren/bepaalde tijd/onbepaalde tijd);

 • de omvang van de arbeidsovereenkomst in termen van het aantal uren dat de persoon gaat werken;

 • de opbrengsten in termen van besparing op de uitkeringslasten en eventuele andere lasten (bijv. in het kader van de WMO) in relatie tot de kosten van de vervoersvoorziening.


Toepassing
Voor werkgevers die een persoon met een structurele functionele arbeidsbeperking in dienst nemen.

Ingangsdatum   01-01-2015   /     Einddatum   Onbekend

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.


Contactpersoon:
Naam: Gemeente waarin de werknemer woonachtig is
E-mail: informatiecentrum@vng.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


Leeftijd vanaf: 16 jaar
Leeftijd tot: 66 jaar
Minimale contractduur: minimaal 6 maanden
Minimale contractomvang: 12 uur
Minimale duur werkloosheid: onbepaald
Maximale subsidie: € 0,00
Alleen bestemd met arbeidsbeperking.

De regeling is voor de volgende doelgroep(-en): Participatiewet/IOAW/IOAZ, Niet-uitkeringsgerechtigden

Kenmerk toekomstig arbeidsaanbod: Regulier dienstverband, Uitzendovereenkomst, Leerwerkovereenkomst BBLGegevens ingevoerd: 22-2-2017 15:00:33
Laatste wijziging: 22-2-2017 15:00:33

Aangeboden door:

Samenwerking Nederlandse Gemeenten


Website: www.samenvoordeklant.nl


Organisatie Type
Overheid


Contactpersonen:
Gemeente waarin de werknemer woonachtig is
E-mail: informatiecentrum@vng.nl
UWV (als zijnde uitvoerder voor de gemeente)