Logo digitale-sociale-kaart.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo voorzieningen.nl
HomeSAVE Jeugdbescherming › Hulp bij crisis
Zoom:

Hulp bij crisis

Doel

U bent in contact gekomen met Veilig Thuis omdat er een crisissituatie is ontstaan in uw gezin of bij u thuis. U heeft zelf gebeld of iemand die zich zorgen maakt over uw thuissituatie heeft contact opgenomen met Veilig Thuis.

Toelichting

Een medewerker van Veilig Thuis bekijkt met u en/of uw gezin wat er aan de hand is, waardoor de crisis is ontstaan en wat er nu moet gebeuren. Als er kinderen betrokken zijn, dan praat de medewerker ook met hen.

Samen met de medewerker maakt u een plan om de veiligheid van alle betrokkenen te garanderen. Soms is het noodzakelijk om veiligheidsafspraken te maken en/of hulp en ondersteuning voor u en/of uw gezin in te schakelen. Dit kan hulp zijn die geboden wordt door een medewerker van het lokale team van uw gemeente of een vorm van specialistische hulp. Als er hulp voor de kinderen nodig is, kan ook het SAVE-team van Samen Veilig Midden-Nederland betrokken worden. Samen met de medewerker bekijkt u ook of iemand uit uw omgeving u kan ondersteunen.

Na maximaal 10 dagen draagt de medewerker van Veilig Thuis de ondersteuning over aan de betrokken hulpverleners.

Crisisopvang

Om de rust te herstellen en hulp op gang te brengen is het soms nodig dat u of een ander gezinslid tijdelijk ergens anders verblijft. De medewerker van Veilig Thuis bekijkt dan met u waar u tijdelijk zou kunnen wonen. Misschien kunt u bijvoorbeeld tijdelijk bij familie of vrienden verblijven. In het uiterste geval kan er een plek in een crisisopvang gezocht worden. Tijdens het verblijf zoekt u samen met de medewerker naar een structurele oplossing om de thuissituatie te stabiliseren en te verbeteren.

Voorlopige Ondertoezichtstelling

Soms is de crisis zo bedreigend voor een kind dat de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld wordt. Zij vragen aan de rechter om de situatie van uw kind te beoordelen. De rechter kan dan een Voorlopige Ondertoezichtstelling opleggen. U krijgt dan verplicht hulp om de bedreigingen in de ontwikkeling van uw kind weg te nemen.

Huisverbod

Als er sprake is van huiselijk geweld, kan de politie een huisverbod aanvragen. Eén van de partners of gezinsleden moet dan het huis verlaten, zodat de situatie thuis niet verder uit de hand loopt. Het huisverbod duurt 10 dagen en kan soms verlengd worden tot 28 dagen. Het huisverbod is bedoeld om te zorgen voor een time-out en om te zorgen dat er snel hulp op gang gebracht wordt. Veilig Thuis is daarbij de procesregisseur en is verantwoordelijk voor het op gang brengen van de hulp. Dat gaat uiteraard in overleg met u.

Meer informatieDoelgroep

  • voor alle leeftijden


Laatste wijziging: 5-12-2022 10:47:52

SAVE Jeugdbescherming

Bezoekadres:
Tiberdreef 8
3561 GG Utrecht

Postadres:
Postbus 13060
3507 LB Utrecht

Telefoonnummer: 030-242 78 00

E-mailadres: cdeleeuw@samen-veilig.nl

Website: www.savejeugdbescherming.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
SAVE staat voor samenwerken aan veiligheid.