HomeSchoonoord Financieel Beheer › Beschermings bewind
Zoom:

Beschermings bewind

Doel:

Wanneer iemand niet in staat is om op een verantwoorde manier zélf zijn financiële zaken te regelen kan de kantonrechter een bewind over zijn goederen uitspreken. Dit betekent dat een bewindvoerder het financiële beheer gaat uitvoeren.


Werkwijze:

Beschermingsbewind, ook wel civiel bewind genoemd, is een wettelijke beschermingsmaatregel (Boek 1 Titel 19 BW) en is bedoeld ter bescherming van het vermogen (het geld en de goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld.

Een meerderjarige is zelf verantwoordelijk voor alles wat hij doet. Vanaf 18 jaar is iemand handelingsbekwaam en kan zelfstandig (zonder toestemming van ouders of voogd) rechtshandelingen verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid.

Wanneer iemand niet in staat is om op een verantwoorde manier zélf zijn financiële zaken te regelen kan de kantonrechter een bewind over zijn goederen uitspreken. Dit betekent dat een bewindvoerder het financiële beheer gaat uitvoeren.

Bewindvoering schept overzicht in problematische financiële situaties en draagt bij aan de rust in het leven van cliënten, zodat zij zich kunnen concentreren op andere gebieden in hun bestaan. Beschermingsbewind is een puur financiële maatregel.

Beschermingsbewind is soms een ondersteunende (tijdelijke) maatregel voor schuldenaren in het traject van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Per 1 januari 2008 zijn de toelatingseisen voor de WSNP aangescherpt. Om te worden toegelaten moet een verzoeker aantonen dat hij/zij zijn leven op orde heeft. Beschermingsbewind of budgetbeheer kan een passende maatregel zijn om dit aan te tonen.

De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan er in komt onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt in overleg met de cliënt maar kan soms leiden tot minder populaire maatregelen. De bewindvoerder beslist uiteindelijk maar legt altijd uit waarom een beslissing wordt genomen. De bewindvoerder grijpt in als dat nodig is. Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af over zijn handelen ten overstaan van de kantonrechter.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar
Gegevens ingevoerd: 1-6-2017 16:30:52

Aangeboden door:

Schoonoord Financieel Beheer


Postadres: Postbus 770, 1440 AT Purmerend
Telefoonnummer: 0299-480258 (beschermingsbewind)
Telefoonnummer: 0299 480259 (WSNP)
E-mail: info@schoonoordfb.nl
Website: www.schoonoordfb.nl/


Organisatie Type
Financiële zorgverlener


Doelstelling of kernactiviteit:
Financiële rust & zekerheid dankzij Schoonoord.


Belangrijkste doelgroepen:
Schoonoord is gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen in financiële problemen.