HomeSchuldsanering Nederland › Medewerkers met schulden
Zoom:

Medewerkers met schulden

Doel:

Werkgevers helpen met


Werkwijze:

Wellicht heeft u het in uw bedrijf eerder ervaren: een werknemer die schulden heeft en hierdoor veel stress thuis en op de werkvloer ervaart. Het ziekteverzuim loopt op en uw werknemer verslaapt zich regelmatig. Als uw medewerkers in de schulden zitten, kan de productiviteit met wel vijftig procent afnemen. Als werkgever wilt u natuurlijk uw werknemer helpen, maar hoe?

* Budgetbeheer of Inkomensbeheer:

Heeft uw werknemer geen tot weinig schulden, maar kan deze simpelweg niet zo goed met geld omgaan, dan is budgetbeheer of inkomensbeheer wellicht de oplossing. Budgetbeheer/inkomensbeheer houdt simpelweg in dat de (gehele) inkomsten en uitgaven worden beheerd. Het loon zal dan worden beheerd door de schuldhulpverlener/budgetbeheerder en de afgesproken vaste lasten zullen worden betaald. Uw werknemer ontvangt dan wekelijks of maandelijks het geld wat hij/zij zelf te besteden heeft, alle overige gelden zullen worden aangewend voor de betalingen van de vaste lasten. Gelden die overblijven na betaling van uw vaste lasten, zullen worden opgespaard. Uw werknemer kan in overleg met de schuldhulpverlener/ budgetbeheerder eens in de zoveel tijd een verzoek doen tot opname van het opgespaarde geld.

* Schuldhulpverlening

Deze vorm van schuldhulpverlening houdt in dat de inkomsten en uitgaven worden beheerd door de schuldhulpverlener. Er zal een berekening worden gemaakt van deze inkomsten en uitgaven en gekeken worden wat er maandelijks kan worden uitgekeerd aan leefgeld. Het budget wat hierna overblijft zal maandelijks worden uitgekeerd aan de schuldeisers.

* Schuldsanering

In dit traject wordt er wederom gekeken naar de inkomsten/ uitgaven en de hoogte van de totale schuldenlast. Het verschil met schuldhulpverlening is dat er in dit geval een Vrij Te Laten Bedrag (VTLB) berekening wordt gemaakt, hiermee wordt er wettelijk bepaald wat de cliënt aan leefgeld zal ontvangen. Er zal een voorstel worden gedaan om deze schuldenlast in 3 jaar tegen finale kwijting af te betalen, dit houdt in dat de schulden niet volledig worden ingelost. Dit traject mag maximaal 36 maanden in beslag nemen. Na instemming van de schuldeisers zal het restant van de schuldenlast worden kwijtgescholden.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar
Laatste wijziging: 26-1-2022 12:59:26

Aangeboden door:

Logo

Schuldsanering Nederland


Postadres: Postbus 81, 8250 AB Dronten
Telefoonnummer: 085-1044676
E-mail: info@schuldsaneringnederland.nl
Website: www.schuldsaneringnederland.nl


Organisatie Type
Schuldhulp


Doelstelling of kernactiviteit:
Schuldsanering Nederland helpt u bij het oplossen van schulden.


Soorten diensten of activiteiten:
Heeft u schulden of komt u binnenkort in de schulden? Wacht dan niet te lang met contact opnemen. Schuldsanering Nederland zorgt samen met u voor een schuldenvrije toekomst.