HomeSeniorenvereniging Vlijmen-Dorp › Ontmoeteingsactiviteiten senioren Vlijmen-Dorp
Zoom:

Ontmoeteingsactiviteiten senioren Vlijmen-Dorp

Doel:

Ontmoeting en ontspanning

Meer informatie:


Werkwijze:

Al onze activiteiten zijn in Buurthuis De Korf of De Mand, tenzij anders vermeld.

Kienen: Elke maandagmiddag, 13.30 uur in De Korf

KaartenM: Elke dinsdagmiddag, 13.30 uur in De Korf

Jeu de boules: Maandag- en woensdagmiddag, 14.00 uur Kees Klexstraat

Koersbal: Iedere woensdagmiddag in De Mand

Verder losse activiteiten door het jaar heen.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 55 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
Gegevens ingevoerd: 9-11-2022 15:14:23

Aangeboden door:

Logo

Seniorenvereniging Vlijmen-Dorp


Postadres: Mendelssohnlaan 10, 5251 HM Vlijmen
Telefoonnummer: 06 1339 0416
E-mail: info@seniorenverenigingvlijmendorp.nl
Website: www.ouderenverenigingvlijmendorp.nl


Organisatie Type
Vrijetijd en ontspanning


Doelstelling of kernactiviteit:
De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van ouderen alsmede de bevordering van hun welzijn, een en ander in de meest ruime zin van het woord.


Belangrijkste doelgroepen:
Mensen van vijfenvijftig jaar en ouder