HomeSensa Zorg › Begeleiding
Zoom:

Begeleiding

Doel:

Het kan zijn dat u door een handicap of ziekte beperkt bent. Of u bent ouder van een verstandelijk beperkt kind en/of jong volwassene. Dit kan veel onzekerheden en vragen over de toekomst en de ontwikkeling met zich meebrengen. Sensa Zorg kan u hierin begeleiden. Wij bieden begeleiding zowel individueel als in groepsverband.


Werkwijze:

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding wordt voornamelijk thuis geboden. Dit kan zijn in de vorm van gezinsbegeleiding waarin ouders ondersteund en geadviseerd worden over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. En/of het kind of volwassene zelf krijgt gespecialiseerde indiciduele begeleiding. Een cursus Tripple P kan een onderdeel zijn. Afhankelijk van de hulpvraag kan dit op diverse niveaus worden geboden.

Sensa Zorg tracht een schakel te zijn tussen ouders, instellingen, scholen en/of andere betrokken instellingen. Door onder meer ondersteuning op dit gebied te bieden tracht Sensa Zorg enerzijds de overbelasting van ouders te verminderen en anderzijds de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van client te vergroten.

Begeleiding in groepsverband

Sensa Zorg biedt dagbesteding aan kinderen en jong volwassenen. Dit wordt geboden in de vorm van weekend- en/of vakantie opvang en doordeweekse dagbesteding. Kinderen en jong volwassenen leren op de dagbesteding vaardigheden die nodig zijn om zo spoedig mogelijk te kunnen functioneren in de samenleving. Na een observatieperiode van 2 weken wordt er een ontwikkelingsplan opgesteld om zo gericht mogelijk te werken aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind en/of jong volwassene. We werken met een vast dagprogramma dat verduidelijkt wordt d.m.v. pictogrammen en foto’s.



Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 12 jaar




Gegevens ingevoerd: 12-1-2016 10:59:06

Aangeboden door:

Logo

Sensa Zorg


Bezoekadres: Baden Powellweg 305 H, 1069 LH Amsterdam
Postadres: Postbus 8898, 1006 JB Amsterdam
Telefoonnummer: 085 273 32 63
E-mail: info@sensazorg.nl
Website: www.sensazorg.nl

Route / kaart:



Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Sensa Zorg is ontstaan door de groeiende vraag naar klantgerichte zorg, waarbij rekening wordt gehouden met de culturele achtergrond van cliënt.


Belangrijkste doelgroepen:
Sensa Zorg biedt hulp aan clienten van verschillende achtergronden. Echter, we zijn gespecialiseerd in het bieden van hulp aan clienten met een niet-Nederlandse achtergrond.


Soorten diensten of activiteiten:
Sensa Zorg is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Daarnaast leveren wij zorg aan ouderen, lichamelijk gehandicapten, mensen met psychische problemen en chronisch zieken. De client staat centraal. De zorg wordt geboden op een manier die past bij uw situatie.