HomeSigma › Sociale netwerken
Zoom:

Sociale netwerken

Doel:

We leven in een tijd waarin we normaal gesproken verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen leefomgeving. Meedoen in de maatschappij, op welke manier dan ook, is daarbij van groot belang. Sigma heeft ‘versterken van sociale samenhang’ als één van de speerpunten in haar dienstverlening.


Werkwijze:

Bijna ieder mens maakt deel uit van een sociaal netwerk, met buren, vrienden, familie, collega’s, in een vereniging, kerk of anders. De één is graag op zichzelf en heeft weinig behoefte aan contact met anderen, de ander kiest voor veel contacten. Ook zijn er mensen die graag contacten zouden hebben met anderen, maar die door omstandigheden de aansluiting met andere mensen kwijtgeraakt zijn. Juist als je door ziekte of leeftijd wat meer hulp van anderen nodig hebt is een eigen sociaal netwerk belangrijk: anderen kunnen eens iets voor je doen, je meenemen naar een activiteit, gezelschap houden, dingen voor je regelen enzovoort.

Sigma besteedt in de dienstverlening aandacht aan die netwerkcontacten, omdat daar vaak een hulpbron te vinden is. Een sociaal netwerk kan enerzijds een beschermende omgeving bieden aan mensen die in een kwetsbare situatie verkeren. Anderzijds kan het een brug vormen naar ‘meedoen in de maatschappij’.

Als u behoefte heeft aan het versterken van of bouwen aan een eigen sociaal netwerk kunnen we u daarmee op weg helpen. Als er in eigen kring niet voldoende mensen te vinden zijn om contact mee te hebben zoeken we met u naar passende vrijwilligers om (tijdelijk) deel uit te maken van uw netwerk.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 14 jaar
Gegevens ingevoerd: 8-2-2017 19:50:31

Aangeboden door:

Sigma


Bezoekadres: Frieswijkstraat 99 Nijkerk
Postadres: Frieswijkstraat 99, 3861 BK Nijkerk
E-mail: info@sigma-nijkerk.nl
Telefoonnummer: 033-2474830
Website: www.sigma-nijkerk.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Welzijnsinstelling


Doelstelling of kernactiviteit:
Stichting Sigma informeert, adviseert en ondersteunt vrijwilligers(-organisaties), mantelzorgers, ouderen en mensen met een beperking bij vragen en activiteiten op het gebied van welzijn, zorg en wonen.


Soorten diensten of activiteiten:
Invulling geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Nijkerk door:
* Steunpunt Welzijn Ouderen Hoevelaken: activiteiten voor senioren
* Steunpunt Mantelzorg: ondersteuning mantelzorgers
* Steunpunt Vrijwilligerswerk: ondersteuning vrijwilligersorganisaties en bemiddeling in vrijwilligerswerk
* Ouderenadvies: gratis seniorenadvisering voor inwoners van Nijkerk
* Formulierenhulp: gratis ondersteuning voor aanvragen, invullen formulieren etc. voor inwoners van Nijkerk
* Makelaar Maatschappelijke Stages: ondersteuning scholen, leerlingen en vrijwilligersorganisaties, bemiddeling in stageplaatsen.