HomeSint Annaklooster › Rentree / re-integratie van ex-gedetineerden.
Zoom:

Rentree / re-integratie van ex-gedetineerden.

Doel:

Mensen die door de justitie zijn aangemerkt als veelpleger kunnen bij Rentree terecht. Wij werken intensief samen met de andere begeleidende instanties en de cliënt. In een op maat gesneden traject volgt iedere cliënt een eigen route.


Werkwijze:

Het zorgtraject van Rentree biedt:

* Dagstructurering

* Cliëntbegeleiding

* Woonbegeleiding

Dagstructurering

Dagstructurering is het opbouwen en behouden van een daginvulling. Dat begint met het aanleren van basisvaardigheden en eindigt met het vinden van aansluiting naar regulier werk.

Cliëntbegeleiding

De persoonlijke begeleiding is gericht op samenwerking en groei naar het ‘gewone’ leven. Cliënten krijgen ondersteuning in sociale vaardigheden en psychosociale problemen en vraagstukken.

Woonbegeleiding

Wonen is een onmisbare randvoorwaarde voor een zelfstandig leven. Daarom zorgt Rentree voor woonruimte. Daarnaast is er aandacht voor de persoonlijke verzorging en ontwikkeling van de cliënt. Huishoudelijke verzorging en verpleging zijn mogelijk.Contactpersoon:
Naam: Mevr. A.L.G. Smits
Telefoonnummer: 040-2098449
E-mail: Info@sintannaklooster.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Stichting St. Annaklooster - Rentree
Bezoekadres: Aalsterweg 285 C
Postadres: Aalsterweg 285 C, 5644 RE Eindhoven
Telnr.: 040-2098449
E-mail: rentree@sintannaklooster.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
- dak- en thuislozen
- justitieklanten
Gegevens ingevoerd: 18-9-2009 13:38:35
Laatste wijziging: 24-6-2019 10:33:01

Aangeboden door:

Sint Annaklooster


Bezoekadres: Aalsterweg 285 C Eindhoven
Postadres: Aalsterweg 285 C, 5644 RE Eindhoven
Telefoonnummer: 040-2098449
E-mail: info@sintannaklooster.nl
Website: www.sintannaklooster.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Sint Annaklooster ondersteunt en begeleidt mensen in moeilijke situaties. Het zorgaanbod is breed en richt zich voornamelijk op lichamelijke verzorging en verpleging. Er is ook aandacht voor zingevingsvragen en psychosociale aspecten. Sint Annaklooster is actief in de regio Eindhoven en Helmond.


Belangrijkste doelgroepen:
Sint Annaklooster pakt zorg persoonlijk aan. De wensen en behoeften van de cliënt staan centraal. Ook de naasten ondersteunen we zo goed mogelijk. Zo bieden we zorgverlening op maat. Daarbij respecteren we elke levensovertuiging.


Soorten diensten of activiteiten:
Sint Annaklooster bestaat uit de volgende zorgvoorzieningen:
- Verpleging en verzorging aan huis
- Hulp bij het huishouden
- Logeerhuis en hospice In Via, tijdelijke en terminale zorg
- Hospice de Regenboog, terminale zorg
- Hospice en logeerhuis Valkenhaeghe, tijdelijke en terminale zorg
- Verzorgingshuizen Terhaghe en Eikenburg, tijdelijke zorg, verzorging en verpleging
- Rentree, re-integratie


Contactpersoon:
Mevr. A.L.G. Smits
E-mail: Info@sintannaklooster.nl
Telefoonnummer: 040-2098449