HomeStedelijk Oecumenisch Diakonaal Beraad Arnhem (SODBA). › Belangenbehartiging ABW-groep
Zoom:

Belangenbehartiging ABW-groep

Doel:

- zaken op politieke agenda krijgen
- vergroten bewustwording draagvlak ? Bevolking
- uitwisseling betrokkenen
- incidenteel organiseren van activiteiten


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

College van Diakenen
Bezoekadres: Rosendaalseweg 507
Postadres: Rosendaalseweg 507, 6824 KL Arnhem
Telnr.: 026 3512201

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 15-6-2016 16:06:16

Extra informatie over deelnemers


Motivatie voor deelname:
Gewenst

Aangeboden door:

Stedelijk Oecumenisch Diakonaal Beraad Arnhem (SODBA).


Bezoekadres: Rosendaalseweg 507 Arnhem
Postadres: Rosendaalseweg 507, 6824KL Arnhem
E-mail: info@diaconiearnhem.nl
Telefoonnummer: 026 3512201
Website: www.diaconiearnhem.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
hulpverlening belangenbehartiging en persoonlijke ontwikkeling


Belangrijkste doelgroepen:
geen specifieke doelgroep


Soorten diensten of activiteiten:
Bemiddeling