HomeSteunpunt informele zorg Breda (StiB). › Ondersteuning door zorgvrijwilligers
Zoom:

Ondersteuning door zorgvrijwilligers

Doel:

Daar waar de omgeving niet van dienst kan zijn, kan StiB ondersteuning bieden door de inzet van zorgvrijwilligers.


Werkwijze:

Om mantelzorgers te ondersteunen en daar waar de omgeving niet van dienst kan zijn, kan StiB zorgvrijwilligers inzetten.

StiB biedt ondersteuning bij zorg op het gebied van:

* Mantelzorgondersteuning

* GGZ-problematiek en niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

* Dementie

* Chronisch zieken

* Gezinsondersteuning

* Vrijwillige palliatieve terminale zorg (VPTZ)

Voor meer informatie kunt u terecht op www.stib-breda.nl.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- volwassenen
- ouderen
Gegevens ingevoerd: 11-2-2009 10:23:30
Laatste wijziging: 18-6-2019 12:19:55

Aangeboden door:

Logo

Steunpunt informele zorg Breda (StiB).


Bezoekadres: Gasthuisvelden 11 Breda
Postadres: Gasthuisvelden 11, 4811 VX Breda
Telefoonnummer: 076 750 32 00
E-mail: info@stib-breda.nl
Website: www.stib-breda.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
1. Versterken van het samenspel formele zorg en informele zorg, gericht op kwaliteit van leven. 2. Intensivering van inzet en gebruik van het netwerk met het doel ondersteuning en belangenbehartiging van mantelzorgers van een breder draagvlak te voorzien.


Soorten diensten of activiteiten:
Informatie en advies
Palliatief terminale zorg
Cursussen en workshops
Supportgroep
Respijtzorg (vervangende zorg)
Dementie
Geestelijke gezondheidszorg
Jonge mantelzorgers
Vrijwilligers werk aanvragen
Vrijwilligers werk doen