HomeSteunpunt Uitkeringen Eindhoven › Informatie, hulp en advies voor uitkeringsgerechtigden
Zoom:

Informatie, hulp en advies voor uitkeringsgerechtigden

Doel:

De regels omtrent ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en bijstand zijn ingewikkeld.

Bij veel mensen roepen deze allerlei vragen op.
Wij zijn deskundig op het gebied van de Ziektewet, WIA, WW, Participatiewet, WAO en WAJONG.


Werkwijze:

Wat kunnen wij voor u doen?

* het geven van informatie en advies

* hulp bij het invullen van formulieren

* voorbereiding op een keuring of gesprek bij het UWV of de gemeente

* het opstellen van bezwaar- en beroepschriften

* het indienen van klachten

* hulp bij de voorbereiding van een hoorzitting bij het UWV of de gemeente en/of zitting van de rechtbank

* het beschikbaar stellen van voorlichtingsmateriaal

* het aanvragen van aanvullende regelingen voor minima

Steunpunt Uitkeringen Eindhoven is een dienstverlenende, onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Wij

werken uitsluitend met vrijwilligers.

Er zijn dan ook géén kosten verbonden uhet geven van informatie en advies aan onze adviezen.Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- herintredende vrouwen
- langdurig werkzoekenden
- vroegtijdige schoolverlaters
- arbeidsgehandicapten
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 15-9-2009 9:53:20
Laatste wijziging: 22-3-2019 13:03:42

Aangeboden door:

Steunpunt Uitkeringen Eindhoven


Bezoekadres: Strijpsestraat 146 Eindhoven
Postadres: Strijpsestraat 146, 5616 GT Eindhoven
Telefoonnummer: 040-2455300
E-mail: info@steunpuntuitkeringen.nl
Website: www.steunpuntuitkeringen.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Steunpunt Uitkeringen Eindhoven geeft informatie, hulp en advies aan iedereen die te maken heeft met ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bijstand.


Belangrijkste doelgroepen:
voor iedereen die te maken heeft met: • ziekte • arbeidsongeschiktheid • werkloosheid • bijstand


Soorten diensten of activiteiten:
Wij zijn deskundig op het gebied van de Ziektewet, WIA, WAO, Wajong, WW en Participatiewet.