HomeStichting Maatjesproject Zevenaar eo › Maatjesproject
Zoom:

Maatjesproject

Doel:

Tijdelijke begeleiding van mensen in problemen, die de weg naar de oplossing daarvan niet zien, geen raad weten met procedures en brieven waar ze mee te maken krijgen. Draagvlak proberen te creëren voor mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Solidariteit van mensen onder elkaar bevorderen. Bij overheden en andere instanties meer begrip te kweken voor mensen in de knel om zo, met een aangepast beleid, de kloof tussen wal en schip te dichten.


Werkwijze:

Bij mensen in nood blijkt dat het probleem groter en complexer is dan een geldkwestie. In een samenleving die steeds grotere eisen aan mensen stelt, komen we steeds vaker mensen tegen die het in hun eentje niet redden. Door ze persoonlijk te begeleiden, lukt het soms nog grotere schulden te voorkomen. Door mensen mee te nemen naar verschillende instanties en vooral door ze te laten ervaren dat ze er toe doen, krijgen ze ook hun zelfvertrouwen en hun gevoel van eigenwaarde terug en geven we ze de kans om hun leven weer op de rit te krijgen, naar hun eigen maat en mogelijkheden.

Op welke fronten kunnen we bemiddelen of hulp bieden?

Het bieden van een luisterend oor. Samen inventariseren van de problemen. Oplossingen zoeken voor acute financiële problemen. Contact leggen met uitkeringsinstanties, schuldeisers en overheid. Tijdelijke begeleiding van het persoonlijke budget. Bij opgelopen schulden: assistentie op weg naar de schuldhulpverlening.

Wie kunnen zich aanmelden?

Mensen die dringend hulp nodig hebben en die elders niet weten te vinden. Mensen die vast lopen in allerlei procedures en niet weten hoe ze verder moeten handelen. Mensen die hun financiële situatie niet meer overzien en openstaan voor tijdelijke persoonlijke begeleiding om orde op zaken te krijgen. Mensen die de aandacht willen vestigen op een medemens in nood die wellicht gebaat zou zijn met een maatje.Doelgroep


- Voor iedereenGegevens ingevoerd: 1-6-2015 14:25:17

Aangeboden door:

Stichting Maatjesproject Zevenaar eo


Bezoekadres: Kerkstraat 2 Zevenaar
Postadres: Kerkstraat 2, 6901 AB Zevenaar
Telefoonnummer: 06 - 172 482 19
E-mail: info@smzeo.nl
Website: www.smzeo.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Tijdelijke begeleiding van mensen in problemen, die de weg naar de oplossing daarvan niet zien, geen raad weten met procedures en brieven waar ze mee te maken krijgen. Draagvlak proberen te creëren voor mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Solidariteit van mensen onder elkaar bevorderen. Bij overheden en andere instanties meer begrip te kweken voor mensen in de knel om zo, met een aangepast beleid, de kloof tussen wal en schip te dichten.


Belangrijkste doelgroepen:
Mensen die dringend hulp nodig hebben en die elders niet weten te vinden. Mensen die vast lopen in allerlei procedures en niet weten hoe ze verder moeten handelen. Mensen die hun financiële situatie niet meer overzien en openstaan voor tijdelijke persoonlijke begeleiding om orde op zaken te krijgen. Mensen die de aandacht willen vestigen op een medemens in nood die wellicht gebaat zou zijn met een maatje.


Soorten diensten of activiteiten:
Het bieden van een luisterend oor. Samen inventariseren van de problemen. Oplossingen zoeken voor acute financiële problemen. Contact leggen met uitkeringsinstanties, schuldeisers en overheid. Tijdelijke begeleiding van het persoonlijke budget. Bij opgelopen schulden: assistentie op weg naar de schuldhulpverlening.