HomeStichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. › Activiteitencentrum 't Trefpunt
Zoom:

Activiteitencentrum 't Trefpunt

Doel:

Activiteitencentrum 't Trefpunt is gevestigd op het terrein van woonvoorziening de Gaarshof in Baarle-Nassau. Hier vinden diverse activiteiten plaats voor voornamelijk de wat oudere doelgroep en voor mensen die minder mobiel zijn.


Werkwijze:

Activiteiten bestaan onder andere uit de Denk Tank (gericht op geheugen en cognities), Keramiekatelier, Musica Activa (samen zingen en naar muziek luisteren) en diverse sport- en spelactiviteiten (aangepast aan de doelgroep).

Het tuin- en fietsenproject wordt ook georganiseerd vanuit ’t Trefpunt. Deze projecten zijn gericht op arbeidsreïntegratie en participatie en dus bestemd voor een meer zelfstandige doelgroep. Bij het fietsenproject worden fietsen gerepareerd en het tuinproject is gericht op onderhoud van diverse tuinen en andere typen groenvoorziening. In dit kader vinden veel werkzaamheden buiten de Gaarshof plaats.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

't Trefpunt
Bezoekadres: Bredaseweg 39
Postadres: Bredaseweg 39, 5111 GD Baarle-Nassau
Telnr.: 013 7820100
E-mail: info@smobreda.nl

Route / kaart
Doelgroep


- van 18 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 16-6-2016 10:41:46

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o.

Bezoekadres:
Galderseweg 15
Breda

Postadres:
Postbus 3385
4800 DJ Breda

Telefoonnummer: 076-5645050

Telefoonnummer: 076-5645051

E-mailadres: info@smobreda.nl

Website: www.ikwilmeedoen.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Onze cliënten zijn dak- en/of thuisloos en hebben vaak langdurende of acute problemen. De mogelijkheden en krachten van burgers met een ondersteuningsvraag is ons uitgangspunt.

Belangrijkste doelgroepen:
Mensen die door een combinatie van oorzaken in een crisis- of conflictsituatie zijn gekomen en daardoor voor korte of lange tijd, ook chronisch, niet in staat zijn zelfstandig te wonen.

>Soorten diensten of activiteiten:
Burgers krijgen de kans zelf aan hun gezondheid te werken en vanaf de eerste ontmoeting wordt het nemen van eigen verantwoordelijkheid en regie gestimuleerd. Ze krijgen de ruimte om te ontdekken waar de eigen kracht ligt en wat zij nodig hebben bij het toewerken naar een zo volwaardig mogelijk participatie aan de samenleving.

Groepsgericht werken we aan het proces van de cliënt. De begeleiding varieert van 4 tot 20 uur per week. Centraal in de zorg en begeleiding staan drie doelen:


Contactpersoon:
Hulpvraag ZorgRegieBureau
Telefoonnummer: 076-5645055