HomeStichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. › Bureau Materiële Dienstverlening
Zoom:

Bureau Materiële Dienstverlening

Doel:

De medewerkers van het Bureau Materiële Dienstverlening (BMD) begeleiden de cliënt op het gebied van materiële zaken indien hulp daarbij gewenst of nodig is of nemen dit van de cliënt over indien deze niet bij machte is dit zelf te regelen.

Meer informatie:


Werkwijze:

Onder materiële dienstverlening wordt verstaan begeleiding naar schuldhulpverlening en inkomensbeheer en de begeleiding van de cliënten in het omgaan met geld.

Wanneer een cliënt in begeleiding komt bij SMOBreda e.o. overlegt de mentor met de cliënt of financiële begeleiding vanuit BMD gewenst is. De medewerker van BMD doet een financiële intake met de cliënt om de beginsituatie bij begeleiding vast te stellen en de hulpvraag te inventariseren. De medewerker BMD bepaalt vervolgens de te ondernemen acties en zet deze, namens en in samenspraak met de cliënt uit.

Voor de intake en verdere ondersteuning van BMD betaalt decliënt een eigen bijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van het pakket datwordt afgenomen.

In sommige gemeenten kan, afhankelijk van het inkomen,voor de financiële intake en het pakket aanspraak gemaakt worden opbijzondere bijstand.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Woonbureau
Bezoekadres: Markendaalseweg 44
Postadres: Postbus 3385, 4800 DJ Breda
Telnr.: 076-5645056
Faxnr.: 076-5645051
E-mail: Woonbureau@smobreda.nl

Route / kaartBureau Materiële Dienstverlening
Telnr.: 076 5645050
E-mail: info@smobreda.nl

Doelgroep


- vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 27-6-2011 10:36:40
Laatste wijziging: 16-6-2016 10:37:29

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o.

Bezoekadres:
Galderseweg 15
Breda

Postadres:
Postbus 3385
4800 DJ Breda

Telefoonnummer: 076-5645050

Telefoonnummer: 076-5645051

E-mailadres: info@smobreda.nl

Website: www.ikwilmeedoen.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Onze cliënten zijn dak- en/of thuisloos en hebben vaak langdurende of acute problemen. De mogelijkheden en krachten van burgers met een ondersteuningsvraag is ons uitgangspunt.

Belangrijkste doelgroepen:
Mensen die door een combinatie van oorzaken in een crisis- of conflictsituatie zijn gekomen en daardoor voor korte of lange tijd, ook chronisch, niet in staat zijn zelfstandig te wonen.

>Soorten diensten of activiteiten:
Burgers krijgen de kans zelf aan hun gezondheid te werken en vanaf de eerste ontmoeting wordt het nemen van eigen verantwoordelijkheid en regie gestimuleerd. Ze krijgen de ruimte om te ontdekken waar de eigen kracht ligt en wat zij nodig hebben bij het toewerken naar een zo volwaardig mogelijk participatie aan de samenleving.

Groepsgericht werken we aan het proces van de cliënt. De begeleiding varieert van 4 tot 20 uur per week. Centraal in de zorg en begeleiding staan drie doelen:


Contactpersoon:
Hulpvraag ZorgRegieBureau
Telefoonnummer: 076-5645055