HomeStichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. › Talentenfabriek De Faam
Zoom:

Talentenfabriek De Faam

Doel:

Talentenfabriek De Faam is een ontmoetingsplek voor cliënten en medewerkers van SMO Breda e.o. Hier kunnen cliënten een afspraak maken met hun begeleider, elkaar ontmoeten en meedoen aan allerlei onderdelen van het aanbod (ikwilmeedoen)


Werkwijze:

Talentenfabriek De Faam is een unieke combinatie van ontmoeten, werk, educatie en vrije tijd. Onder het label Ik Wil Meedoen ontwikkelt SMO Breda een programmatisch aanbod voor kwetsbare burgers. SMO Breda zoekt hierbij de samenwerking met partners in zorg, welzijn, cultuur, sociale zaken en onderwijs. Samen met partners die een toegevoegde waarde hebben (breder en verdiepend) voor het herstelperspectief van (kwetsbare) burgers.

Burgers kunnen met behulp van dit aanbod doelgericht werken aan hun herstel en groeien in hun kracht.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

De Gaarshof
Bezoekadres: Bredaseweg 39
Postadres: Bredaseweg 39, 5111 GD Baarle-Nassau
Telnr.: 013 - 507 95 55
Faxnr.: 013 - 507 77 84
E-mail: info@smobreda.nl

Route / kaart
Doelgroep


- van 18 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 27-6-2011 10:46:12
Laatste wijziging: 16-6-2016 12:06:53

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o.

Bezoekadres:
Galderseweg 15
Breda

Postadres:
Postbus 3385
4800 DJ Breda

Telefoonnummer: 076-5645050

Telefoonnummer: 076-5645051

E-mailadres: info@smobreda.nl

Website: www.ikwilmeedoen.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Onze cliënten zijn dak- en/of thuisloos en hebben vaak langdurende of acute problemen. De mogelijkheden en krachten van burgers met een ondersteuningsvraag is ons uitgangspunt.

Belangrijkste doelgroepen:
Mensen die door een combinatie van oorzaken in een crisis- of conflictsituatie zijn gekomen en daardoor voor korte of lange tijd, ook chronisch, niet in staat zijn zelfstandig te wonen.

>Soorten diensten of activiteiten:
Burgers krijgen de kans zelf aan hun gezondheid te werken en vanaf de eerste ontmoeting wordt het nemen van eigen verantwoordelijkheid en regie gestimuleerd. Ze krijgen de ruimte om te ontdekken waar de eigen kracht ligt en wat zij nodig hebben bij het toewerken naar een zo volwaardig mogelijk participatie aan de samenleving.

Groepsgericht werken we aan het proces van de cliënt. De begeleiding varieert van 4 tot 20 uur per week. Centraal in de zorg en begeleiding staan drie doelen:


Contactpersoon:
Hulpvraag ZorgRegieBureau
Telefoonnummer: 076-5645055