HomeStichting SWZ › Activiteitencentrum Eindhoven
Zoom:

Activiteitencentrum Eindhoven

Doel:

Bij Activiteitencentrum Eindhoven maken In totaal ongeveer 140 cliënten met een lichamelijke beperking of NAH gebruik van zorg en begeleiding in dit centrum. Dagelijks zijn er circa 50 cliënten aanwezig.


Werkwijze:

De vraag van de cliënt staat centraal bij het aanbieden van activiteiten. We bekijken hoe we iemands doelstellingen zo goed mogelijk kunnen realiseren via de verschillende programma’s. Het uitgebreide en gevarieerde activiteitenaanbod is onderverdeeld in de volgende categorieën: creatieve activiteiten, sport en beweging, sociaal educatieve activiteiten, arbeidsmatige activiteiten en activiteiten rond kunst, cultuur en maatschappij.

Cliënten die het activiteitencentrum bezoeken, kunnen ook een beroep doen op lichamelijke verzorging.

Het programma gaat uit van de belangstelling en vraag van de individuele deelnemer. De activiteiten bestaan uit industriële, ambachtelijke en dienstverlenende werkzaamheden, sfeer-, spel- en belevingsgerichte activiteiten, kook– en bakactiviteiten, werken met thema’s, muziek, computeren, snoezelen en wandelen.Contactpersoon:
Naam: Zorgbemiddelaar SWZ
Telefoonnummer: 088-7998222
E-mail: client@swzzorg.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Activiteitencentrum Eindhoven
Bezoekadres: Palladiostraat 27
Postadres: Palladiostraat 27, 5624 AB Eindhoven
E-mail: info@swzzorg.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar
Gegevens ingevoerd: 18-9-2009 20:33:42
Laatste wijziging: 12-9-2017 08:52:10

Aangeboden door:

Stichting SWZ


Bezoekadres: Nieuwstraat 70 Son
Postadres: Nieuwstraat 70, 5691 AG Son
Telefoonnummer: 0499-471241
Faxnummer: 0499-460027
E-mail: info@swzzorg.nl
Website: www.swzzorg.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Zorginstellingen


Doelstelling of kernactiviteit:
Stichting SWZ ondersteunt mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) in alle fasen van hun leven. Met als streven dat onze cliënten zoveel mogelijk op eigen kracht mee kunnen doen in de maatschappij. De vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden zijn hierbij leidend. Niet het beste ervan maken, maar het beste eruit halen! SWZ doet dit op basis van gelijkwaardigheid, met deskundige en betrokken medewerkers. Stichting SWZ is actief in Noordoost- en Zuidoost-Brabant. Wij beschikken over diverse activiteitencentra en (kleinschalige) woonvormen en bieden begeleid wonen, thuisondersteuning, arbeidsondersteuning, onderzoek en behandeling. We werken daarbij nauw samen met de cliënt, zijn naasten, huisartsen, ziekenhuizen, het speciaal onderwijs, revalidatiecentra en diverse re-integratiebureaus.


Belangrijkste doelgroepen:
Mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) in alle fasen van hun leven.


Soorten diensten of activiteiten:
SWZ beschikt over diverse activiteitencentra en (kleinschalige) woonvormen. SWZ biedt begeleid wonen, thuisondersteuning, arbeidsondersteuning, onderzoek en behandeling.


Contactpersonen:
Instroomcoördinator
E-mail: info@swzzorg.nl
Telefoonnummer: 0499-471 241
Zorgbemiddelaar SWZ
E-mail: client@swzzorg.nl
Telefoonnummer: 088-7998222