HomeStichting SWZ › Begeleid werken voor Volwassenen
Zoom:

Begeleid werken voor Volwassenen

Doel:

Begeleid werken ondersteund mensen met een (arbeids) beperking bij het oriënteren en vinden van betaald of onbetaald werk. SWZ zorgt voor trajectbegeleiding.


Werkwijze:

Voor volwassenen met een lichamelijke of meervoudige beperking of NAH.Contactpersoon:
Naam: Zorgbemiddelaar SWZ
Telefoonnummer: 088-7998222
E-mail: client@swzzorg.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar
Gegevens ingevoerd: 18-9-2009 20:57:39
Laatste wijziging: 12-9-2017 08:52:19

Aangeboden door:

Stichting SWZ


Bezoekadres: Nieuwstraat 70 Son
Postadres: Nieuwstraat 70, 5691 AG Son
Telefoonnummer: 0499-471241
Faxnummer: 0499-460027
E-mail: info@swzzorg.nl
Website: www.swzzorg.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Zorginstellingen


Doelstelling of kernactiviteit:
Stichting SWZ ondersteunt mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) in alle fasen van hun leven. Met als streven dat onze cliënten zoveel mogelijk op eigen kracht mee kunnen doen in de maatschappij. De vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden zijn hierbij leidend. Niet het beste ervan maken, maar het beste eruit halen! SWZ doet dit op basis van gelijkwaardigheid, met deskundige en betrokken medewerkers. Stichting SWZ is actief in Noordoost- en Zuidoost-Brabant. Wij beschikken over diverse activiteitencentra en (kleinschalige) woonvormen en bieden begeleid wonen, thuisondersteuning, arbeidsondersteuning, onderzoek en behandeling. We werken daarbij nauw samen met de cliënt, zijn naasten, huisartsen, ziekenhuizen, het speciaal onderwijs, revalidatiecentra en diverse re-integratiebureaus.


Belangrijkste doelgroepen:
Mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) in alle fasen van hun leven.


Soorten diensten of activiteiten:
SWZ beschikt over diverse activiteitencentra en (kleinschalige) woonvormen. SWZ biedt begeleid wonen, thuisondersteuning, arbeidsondersteuning, onderzoek en behandeling.


Contactpersonen:
Instroomcoördinator
E-mail: info@swzzorg.nl
Telefoonnummer: 0499-471 241
Zorgbemiddelaar SWZ
E-mail: client@swzzorg.nl
Telefoonnummer: 088-7998222