HomeStichting WoMB › Sociaal-psychiatrische begeleiding
Zoom:

Sociaal-psychiatrische begeleiding

Doel:

WOMB helpt mensen om kennis, vaardigheden en gedrag zó te ontwikkelen, dat zij met zo min mogelijk professionele hulp, zo zelfstandig als mogelijk in de maatschappij kunnen functioneren.


Werkwijze:

Deze begeleidingsvorm is een van de vele hulpvormen in de geestelijke gezondheidszorg. Begeleiding verschilt van behandeling en zorg op een aantal punten, zoals doelstelling en aanpak. Patiënten die begeleiding ontvangen zijn vaak mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek. Sociaal-psychiatrische begeleiding is vaak langdurig van aard, door de aard van de problematiek waarmee de patiënten kampen. Deze langdurigheid draagt het risico van vanzelfsprekendheid in zich, zeker als de begeleiding een duidelijk mandaat en doel mist. Niet-effectieve interacties tussen patiënt en professional zijn dan een risico, waardoor sociaal-psychiatrische begeleiding niet per definitie beter is dan niets doen. Het aangrijpingspunt van sociaal-psychiatrische begeleiding is niet de stoornis zelf maar het functioneren van de patiënt met de stoornis. De doelstelling ervan op het niveau van de patiënt is een effectievere omgang met beperkingen ten gevolge van psychiatrische problematiek en benutting van eigen mogelijkheden, resulterend in verbeterd interpersoonlijk en sociaal functioneren.Contactpersoon:
Naam: Bernard van Amelsfort
Telefoonnummer: 06-51804548
E-mail: bernard@stichtingwomb.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 24-1-2013 10:10:33
Laatste wijziging: 30-9-2018 21:24:30

Aangeboden door:

Logo

Stichting WoMB


Bezoekadres: Tilburgseweg 136, 5051 AK Goirle
Postadres: Jan Kneppelhoutdreef 2, 5051 WS Goirle
Telefoonnummer: 06-51804548
E-mail: info@stichtingwomb.nl
Website: www.stichtingwomb.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Stichting WoMB biedt professionele en verantwoorde zorgverlening waarbij de cliënt zijn eigen levensrichting bepaalt, passend bij zijn/haar wensen en zorgbehoeften. Binnen deze zorgverlening worden cliënten ondersteund en begeleid in hun ontwikkelingsproces, zodat zij een zo normaal als mogelijk leven kunnen leiden. Op deze manier helpt Stichting WoMB mensen om kennis, vaardigheden en gedrag zó te ontwikkelen, dat zij met zo min mogelijk professionele hulp, zo zelfstandig als mogelijk in de maatschappij kunnen functioneren.


Belangrijkste doelgroepen:
Mensen met een psychische/psychiatrische beperking, autisme en/of een verstandelijke beperking al dan niet gecombineerd met gedragsproblemen. Rekening houdend met ieders problematiek, is onze insteek om mensen niet vanuit hun beperking te benaderen, maar vooral te kijken naar ieders mogelijkheden.


Soorten diensten of activiteiten:
Stichting WoMB staat voor Wonen Met Begeleiding. Zie www.stichtingwomb.nl voor verdere info
Wij bieden herstelondersteunende (specialistische) zorg in Goirle en omgeving. Stichting WoMB kan zorg leveren op basis van beschermd wonen en op basis van ambulante (intensieve) begeleiding. Onze specialisatie is psychiatrische problematiek (sociaal-psychiatrische begeleiding). Wij beschikken over een 24-uurs bereikbaarheidsdienst.


Contactpersoon:
Bernard van Amelsfort
E-mail: bernard@stichtingwomb.nl
Telefoonnummer: 06-51804548