HomeSumma college › Kennismaken met beroepsopleidingen
Zoom:

Kennismaken met beroepsopleidingen

Doel:

Weet je nog niet precies wat je wilt en wil je graag wat meer zien van opleidingen en beroepen? Je kunt je in 12 weken oriënteren of in een jaar tijd wat meer uitproberen.


Werkwijze:

Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA)

AKA is een brede assistentenopleiding op niveau 1 voor studenten die nog niet direct een richting kunnen kiezen binnen de verschillende beroepssectoren en/of uitgevallen zijn bij hun huidige school. Binnen de AKA krijg je extra hulp, omdat we werken met kleine groepen en intensieve begeleiding. Op de AKA leer je te functioneren als assistent in een arbeidsorganisatie

Oriëntatie en keuzetraject (O&K)

Het Oriëntatie en Keuzetraject (O&K) is bedoeld voor studenten die zich willen (her)oriënteren op studie- en loopbaanmogelijkheden. In een individueel diagnosegesprek brengen we samen met jou in kaart wat je wilt bereiken.Contactpersoon:
Naam: Infopunt
Telefoonnummer: 040 269 44 44
E-mail: info@summacollege.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

School voor Welzijn, Cultuur & Onderwijs
Bezoekadres: Van Vorststraat 50
Postadres: Van Vorststraat 50, 5622 CX Eindhoven
Telnr.: 040-269 53 00

Route / kaartSchool 23
Bezoekadres: Van Vorststraat 50
Postadres: Van Vorststraat 50, 5622 CX Eindhoven
Telnr.: 040-269 59 50

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - van 14 tot 25 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
- vroegtijdige schoolverlaters
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingen
Gegevens ingevoerd: 23-9-2009 15:58:26

Aangeboden door:

Summa college


Website: www.summacollege.nl


Organisatie Type
Onderwijs en educatie


Doelstelling of kernactiviteit:
Summa College heeft de maatschappelijke opdracht om studenten op te leiden en te kwalificeren. Het begeleiden van de cursist naar optimale participatie in de maatschappij met het accent op (één van) de volgende aspecten:· re-integratie· sociale activering· arbeidsactivering· inburgering


Soorten diensten of activiteiten:
MBO opleidingen - Leerwegen: bol en bbl