Homet Thuisgevoel › Ambulante pedagogische gezinsbegeleiding
Zoom:

Ambulante pedagogische gezinsbegeleiding

Doel

Onze ambulante gezinsbegeleiding richt zich op gezinnen met opvoedingsmoeilijkheden, kinderen en jongeren met probleemgedrag, kinderen- en jongeren met een lichte verstandelijke en/ of geestelijke beperking.

Toelichting

Wij zien het sociale netwerk als een belangrijke krachtbron. Ons doel is het verminderen van de draaglast van ouders en opvoeders en het vergroten van de draagkracht, competenties en opvoedingsvaardigheden van de gezinsleden. Dit draagt bij aan een harmonieus en veilig opvoedingsklimaat, waarin de ontwikkeling van kinderen- en jongeren optimaal gestimuleerd zal worden.

Wij werken aan doelen die het gezin voor ogen heeft, empowerment is bij ons de hoofdmoot in de begeleiding.

Triple P is een Australisch opvoedprogramma en staat voor Positief Pedagogisch Programma. Het doel van Triple P is de preventie en aanpak van psychosociale problemen bij kinderen.

Een positieve opvoedingsaanpak stelt kinderen in staat de vaardigheden te ontwikkelen die ze in hun latere leven nodig hebben. Het resultaat is dat ze lekkerder in hun vel zitten, goed kunnen functioneren en minder kans lopen om gedragsproblemen te ontwikkelen.

TRIPLE P kunnen wij inzetten bij gewone opvoedingsvragen, of als onderdeel van een bredere begeleiding of behandeling bij meer ernstige problemen. Wanneer de problemen van het kind te maken hebben met de verhoudingen binnen het gezin, kunnen er gesprekken met het hele gezin ingezet worden. Ieders rol wordt zo verduidelijkt en er wordt gestimuleerd om vanuit de gezichtspunten van de andere gezinsleden naar de problemen te kijken.

TRIPLE P is een van de weinige opvoedprogramma’s ter wereld met bewijs dat het werkt voor de meeste families.

Wij bieden ondersteuning op verschillende gebieden:

* Praktische hulp

* Gezinsmanagement en de pedagogische taken en competenties van de ouder(s)

* Ondersteuning bij het (leren) omgaan met uw eigen beperkingen

* Advies op het gebied van ouderschap en opvoeding

* Werken aan herstel van een mogelijk verstoorde relatie tussen u en uw kind

* Bemiddeling tussen uw gezin en hulpverlenende instanties

* Hulp bij de organisatie van uw financiën, dagbesteding of uw sociale netwerk

* Begeleiden bij wettelijk vastgestelde bezoekregelingen (bijv. op verzoek van een officiële instantie zoals Jeugdbescherming). Na overleg en afspraken met alle betrokkenen fungeren onze gezinsbegeleiders als observator en coach.


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

‘t Thuisgevoel Deventer
Bezoekadres: Keulenstraat 16
Postadres: Keulenstraat 16, 7418 ET Deventer
Telnr.: 0546-760460

Route / kaart
Doelgroep

- vanaf 12 jaar
Gegevens ingevoerd: 12-7-2019 11:24:39
Laatste wijziging: 12-7-2019 11:24:39

t Thuisgevoel

Bezoekadres:
Het Loo 2
Almelo

Postadres:
Het Loo 2
7608 DL Almelo

Telefoonnummer: 0546-760460

E-mailadres: info@stichting-hetthuisgevoel.nl

Website: www.stichting-hetthuisgevoel.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
De organisatie levert interculturele zorg aan een brede doelgroep die vanwege een tijdelijke of langdurige zorgvraag behoefte heeft aan extra ondersteuning.

Belangrijkste doelgroepen:
De mensen waarop ’t Thuisgevoel zich richt zijn cliënten met de volgende ziektebeelden: • Psychiatrische aandoening/beperking • Somatische aandoening/beperking • Psychogeriatrische aandoening (Milde, matige en licht ernstige fase) • Lichamelijk handicap (LG) • Zintuiglijk handicap (ZG) • Verstandelijk handicap (VG) ’t Thuisgevoel kan met de expertise die zij in huis heeft bovenstaande doelgroep bedienen maar wil graag gezien de externe ontwikkelingen zich specialiseren in de markt voor niet-westerse migranten ouderen.