Homet Thuisgevoel › Dagbesteding
Zoom:

Dagbesteding

Doel:

Ieder mens heeft behoefte aan recreatie, communicatie en vertier. Als je deze drie basiselementen mist in je leven, zal je langzaam maar zeker vereenzamen.


Werkwijze:

Met onze professionals kunnen wij u activiteiten op maat bieden, gericht ter stimulering van het zelfstandig functioneren alsmede het behoud hiervan. Als organisatie streven we er naar om de aangeleerde vaardigheden ook in de thuissituatie eigen te maken.

dagbesteding-2

We hanteren de volgende richtlijnen:

* Eigen kracht versterken (empowerment)

* Zorg dragen voor een steunend netwerk (steungroep)

* Praktisch bezig zijn; normaal dag- en leefritme opdoen

* Proactieve en outreachende werkwijze

* Maatwerk

* Succeservaringen

* Heterogeen samengestelde groepen

Aan de hand van een dagprogramma kunt u participeren in activiteiten en het leren omgaan met de gevolgen van de beperkingen die u ondervindt in het dagelijks functioneren. Het doel van dit dagprogramma is gericht op diverse componenten.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

‘t Thuisgevoel Deventer
Bezoekadres: Keulenstraat 16
Postadres: Keulenstraat 16, 7418 ET Deventer
Telnr.: 0546-760460

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Laatste wijziging: 12-7-2019 11:27:55

Aangeboden door:

Logo

t Thuisgevoel


Bezoekadres: Het Loo 2 Almelo
Postadres: Het Loo 2, 7608 DL Almelo
Telefoonnummer: 0546-760460
E-mail: info@stichting-hetthuisgevoel.nl
Website: www.stichting-hetthuisgevoel.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
De organisatie levert interculturele zorg aan een brede doelgroep die vanwege een tijdelijke of langdurige zorgvraag behoefte heeft aan extra ondersteuning.


Belangrijkste doelgroepen:
De mensen waarop ’t Thuisgevoel zich richt zijn cliënten met de volgende ziektebeelden: • Psychiatrische aandoening/beperking • Somatische aandoening/beperking • Psychogeriatrische aandoening (Milde, matige en licht ernstige fase) • Lichamelijk handicap (LG) • Zintuiglijk handicap (ZG) • Verstandelijk handicap (VG) ’t Thuisgevoel kan met de expertise die zij in huis heeft bovenstaande doelgroep bedienen maar wil graag gezien de externe ontwikkelingen zich specialiseren in de markt voor niet-westerse migranten ouderen.


Soorten diensten of activiteiten:
Het dienstenaanbod van ‘t Thuisgevoel bestaat uit (allen extramuraal):
• Ambulante begeleiding
• Groepsbegeleiding
• Ambulante gezinsbegeleiding
• Persoonlijke verzorging
• Huishoudelijke ondersteuning
• Verpleging