HomeTactus Verslavingszorg › Behandeling in groepen
Zoom:

Behandeling in groepen

Doel:

We bieden hulp aan mensen die in de problemen komen door alcohol, drugs, medicijnen, gokken of eten.

Tactus wil verslavingsproblemen voorkomen, herkennen en doorbreken. Daarnaast geven we voorlichting en advies over omgaan met gebruik.


Meer informatie:


Werkwijze:

Middelengespreksgroep

U kunt er veel baat bij hebben om ervaringen met problemen rond middelen te delen. Bijvoorbeeld bij stoppen, verminderen of gecontroleerd gebruiken. Dat kan in een middelengespreksgroep. Doel van deze gespreksgroepen is van elkaar te leren en elkaar te stimuleren problemen aan te pakken. In de gespreksgroep is plaats voor maximaal acht cliënten van twintig jaar en ouder. U neemt in principe aan tien bijeenkomsten deel. Het is een halfopen groep, dat wil zeggen dat er na vijf bijeenkomsten nieuwe cliënten kunnen bij komen.

Vrouwengroep

Voor vrouwen die verslavingsproblemen hebben met middelen is er een aparte groep die tien keer bij elkaar komt. U krijgt in deze groep informatie, advies en steun. Verder leert u onder meer door middel van rollenspelen verandering in uw gedrag aan te brengen. U leert ontdekken waar uw grenzen liggen en hoe u daarmee kunt omgaan.

Binge Eating Disorder groep

Als u last heeft van een eetstoornis kunt u een apart programma volgen.

Kijk op de website voor meer informatie over de behandelingsmogelijkheden.

Partnerrelatiegroep

Een verslaving leidt vaak tot relatieproblemen. Wilt u met uw partner proberen de problemen het hoofd te bieden, dan is de partnerrelatiegroep mogelijk iets voor u. Samen met uw partner praat u met andere paren over de problemen, hoe daar mee om te gaan en hoe ze op te lossen. Gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld: een opname, terugval in de verslaving, risicosituaties, opvoeding, werk, de gevolgen voor de partner en vertrouwen in elkaar. De partnerrelatiegroep komt acht keer bij elkaar.

Partnergroep

Voor mensen met een partner met een verslaving biedt deze groep een plek om met elkaar te praten over de problemen die worden ervaren. Het is een plek voor herkenning, erkenning, steun, advies en informatie. De partnergroep komt twaalf keer bij elkaar en praat over alle mogelijke problemen waar partners tegenaan lopen.

Relatie- en gezinstherapie

Verslavingsproblemen beïnvloeden niet alleen uw eigen leven, maar hebben ook (negatieve) invloed op uw directe omgeving: partner, gezin of familie. In relatie- en gezinstherapie komen deze problemen aan de orde. Dat gebeurt in gesprekken met een therapeut en in groepsverband. Voorafgaand aan de behandeling kan er een afspraak gemaakt worden met de relatie- en gezinstherapeut om hulpvragen en wensen te bespreken.

Familiegroep

Kinderen, broers en zussen lopen vaak tegen problemen aan met het middelengebruik van hun ouder(s), broer of zus. In een familiegroep bieden we hun steun en begeleiding. Er wordt informatie gegeven over middelengebruik (alcohol, medicijnen, drugs, gokken), veel voorkomende problemen, terugval in gebruik en de werkwijze van Tactus. Ook bespreken we hoe familie om kan gaan met een verslaafd familielid en wat familie zelf kan doen. In een familiegroep is er ook gelegenheid te praten over ervaringen en gevoelens. De groep komt in principe acht avonden bij elkaar.

Oudergroep

Voor ouders die problemen ervaren met het feit dat hun zoon of dochter verslaafd is, is er een oudergroep. In de bijeenkomsten wordt onder meer informatie gegeven over middelengebruik, ondersteuning en begeleiding.

Nazorggroep

Na afloop van de behandeling volgt als nazorg nog een tijd lang een wekelijkse groepsbijeenkomst. Hier bespreken we vragen en gebeurtenissen van de voorgaande week met u en anderen.

Multidimensionele Familietherapie (MDFT)

MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT) is een behandeltraject voor jongeren en hun gezinnen. Uit meerdere Europese onder-zoeken blijkt MDFT zeer effectief. Ook binnen Tactus zijn de resultaten veelbelovend. Jongeren en hun gezinnen ervaren op korte termijn positieve veranderingen op meerdere gebieden en doorlopen veelal het gehele traject. Het uitgangspunt van MDFT is de ge-dachte dat de problematiek van een jongere vaak multidimensioneel bepaald is; beïnvloed door factoren uit meer dan één levensdo-mein. Daarom richt de therapie zich op vier kerngebieden in het leven van een jongere: de jongere zelf; de ouder(s), het gezin en de externe systemen, zoals school, werk en vrije tijd, of de instelling waar sommige jongeren verblijven.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- verslaafden


Specifieke doelgroep
(ex)verslaafden en naasten
Gegevens ingevoerd: 2-4-2013 16:50:21
Laatste wijziging: 25-6-2019 11:03:50

Aangeboden door:

Logo

Tactus Verslavingszorg


Bezoekadres: Keulenstraat 3 Deventer
Postadres: Postbus 154, 7400 AD Deventer
Telefoonnummer: 088 382 28 87
Faxnummer: 0570 50 01 15
E-mail: communicatie@tactus.nl
Website: www.tactus.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Zorginstellingen


Doelstelling of kernactiviteit:
De zorg van Tactus focust zich op de kracht en mogelijkheden van mensen. Dat betekent niet dat iemand het volledig zelf moet uitzoeken. Wij zijn er om te helpen. We helpen de cliënt maar ook naasten en professionals. Omdat het ons samen wel lukt!


Soorten diensten of activiteiten:
We zoeken naar de best passende begeleiding voor iedere afzonderlijke cliënt. Dat kan online, ambulant, klinisch en/of met zelfhulp.

Een compleet overzicht van onze locaties is te vinden op www.tactus.nl