HomeVeerkracht Thuis › Wmo maatwerkvoorziening
Zoom:

Wmo maatwerkvoorziening

Doel:

Onze Wmo ondersteuning is bedoeld voor inwoners met psychische of psychiatrische beperkingen, eventueel in combinatie met gedragsproblemen.

Meer informatie:


Werkwijze:

Wij geven ondersteuning op het gebied van: wonen, financiën en administratie, huiselijke en sociale relaties, veiligheid en maatschappelijke participatie en dagbesteding. Onze begeleiding is gericht op het versterken van de eigen kracht en waar nodig versterken van het eigen netwerk.

Wmo maatwerkvoorziening

Onze Wmo ondersteuning is bedoeld voor inwoners met psychische of psychiatrische beperkingen, eventueel in combinatie met gedragsproblemen. Hulpvragen liggen vaak binnen de volgende levensgebieden:

- wonen

- financiën

- administratie

- huiselijke en sociale relaties

- veiligheid

- maatschappelijke participatie en dagbesteding

Wij hebben ervaring met ondersteuning bij:

- psychische problemen

- psychiatrische problemen zoals chronische PTSS, ASS, hoarding, dwang, verwaarlozing, hechtingsproblematiek, moeite met plannen en organiseren, niet aangeboren hersenletsel

- lichamelijke gezondheid (ook in relatie tot lichte verslavingsproblematiek of ziekte)

- huiselijke relaties zoals bij (dreigende) scheiding, opvoedproblemen, onverwacht overlijden

- huisvesting

- financiën en administratie. Wij beschikken over een groot netwerk, met daarin onder andere vrijwilligers van B.A.S. (Budget-Administratie-Schulden)

- (het vinden van) dagbesteding zoals hobby’s, werk, vrije tijd of opleiding

- sociale relaties en in stand houden eigen netwerk

Nieuwkomers begeleiden we bij:

- post-traumatische stress en angsten

- het leren kennen van de Nederlandse samenleving en helpen op het gebied van administratie en financiën, het lezen en schrijven van brieven en de omgang met Nederlanders en de Nederlandse cultuurDoelgroep


- vanaf 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
- nieuwkomers en vluchtelingen
Gegevens ingevoerd: 1-7-2020 12:07:03
Laatste wijziging: 1-7-2020 12:07:03

Veerkracht Thuis

MJD Groningen

Bezoekadres:
Leonard Springerlaan 3
9727 KB Groningen

Postadres:
Leonard Springerlaan 3
9727 KB Groningen

Telefoonnummer: 050 58 78 440

E-mailadres: info@veerkrachtthuis

Website: www.mjd.nl/veerkrachtthuis/


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Veerkracht Thuis biedt zowel (geïndiceerde) ambulante jeugd- en gezinszorg als Wmo maatwerkvoorziening in de provincies Groningen en Drenthe.

>Soorten diensten of activiteiten:
Ambulante jeugd- en gezinszorg
Wmo maatwerkvoorziening
Vertrouwenspersoon jeugdhulp