HomeVeiligheidshuizen › Terugdringen van overlast en criminaliteit
Zoom:

Terugdringen van overlast en criminaliteit

Doel:

In een Veiligheidshuis werken instanties op één locatie samen aan opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit.

Meer informatie:


Werkwijze:

De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen. Ingezet wordt op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de delinquent. Men gaat dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht te werk.

Dadergroepen

Een Veiligheidshuis richt zich op de volgende dadergroepen:

* meerderjarige veelplegers

* jeugd(ige veelplegers)

* daders van huiselijk geweld

* ex-gedetineerden (nazorg)

* overlastgevende personenDoelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
- verslaafden
- dak- en thuislozen
- justitieklanten
Gegevens ingevoerd: 26-3-2009 15:01:41

Aangeboden door:

Veiligheidshuizen


Website: www.veiligheidshuizen.nl


Organisatie Type
Overheid en semi-overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Een Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband dat zich richt op het terugdringen van overlast en criminaliteit.