HomeVerslavingszorg Noord Nederland › Begeleiding in werken
Zoom:

Begeleiding in werken

Doel:

Werken, betaald of vrijwillig, is belangrijk voor deelname aan de maatschappij. Door te werken is er structuur in je leven, het geeft een zinvolle dagbesteding en het kan zorgen voor economische zelfstandigheid.

Meer informatie:


Werkwijze:

Wat kan VNN voor u doen?

Bij het vinden van werk en scholing werkt VNN actief samen met WerkPro. WerkPro is een organisatie die zich bezighoudt met werk en maatschappelijke dienstverlening.

De begeleiding naar werk begint al als u nog in behandeling bent bij VNN. De hulpverleners die betrokken zijn bij uw behandeling, helpen mee in het arbeidsreïntegratieproces.

Samen met u inventariseren we:

•wat de wensen zijn

•waar u naar toe wilt werken, uw zogenaamde loopbaanplanning

•de problemen waar u tegenaan loopt

•de kennis en vaardigheden die u hebt

Als alles in kaart is gebracht, begeleiden we bij sollicitaties naar bijvoorbeeld een werkervaringsplaats.Contactpersoon:
Naam: Infobalie
Telefoonnummer: 058-2847647


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Verslavingszorg Noord Nederland Friesland
Bezoekadres: Oostergoweg 8
Postadres: Oostergoweg 8, 8932 PG Leeuwarden
Telnr.: 058-28 47 647

Route / kaartVerslavingszorg Noord Nederland Groningen
Bezoekadres: Canadalaan 1
Postadres: Postbus 1024, 9701 BA Groningen
Telnr.: 050 - 3648 900

Route / kaartVerslavingszorg Noord Nederland Drenthe
Bezoekadres: Pelikaanstraat 2
Postadres: Postbus 513, 9400 AM Assen
Telnr.: 0592-30 6666

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - van 18 tot 80 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- verslaafden
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 23-6-2015 14:46:05

Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- forse agressie problemen


Motivatie voor deelname:
Gewenst

Aangeboden door:

Verslavingszorg Noord Nederland


Bezoekadres: Canadalaan 1 Groningen
Postadres: Postbus 8003, 9702 KA Groningen
Faxnummer: 050-36 48 900
Telefoonnummer: 050-36 48 999
E-mail: info@vnn.nl
Website: www.vnn.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Hulpverlening voor mensen met verslaving (drank; drugs; gokken en medicijnen)


Belangrijkste doelgroepen:
* Iedereen met een verslaving * Omgeving van mensen met een verslaving of risico voor verslaving.


Soorten diensten of activiteiten:
* Ambulante; klinische; poliklinische en deeltijd behandeling
* Preventie en voorlichting
* Woonbegeleiding
* Werkproject Prokruid
* Reclassering


Contactpersonen:
Infobalie
Telefoonnummer: 058-2847647
Pieter de Groot
Telefoonnummer: 058-2801715